Natuurmonument De Beer

—  1 Bronnen van informatie over het natuurmonument De Beer, versie 3
—  2 Over Jan Joost ter Pelkwijk
—  3 Avifauna van De Beer uit 'Het Vogeleiland', 1930
—  4 Jan Joost ter Pelkwijk op Groenland (1933)
—  5 De graalburg [Uit de dagboekaantekeningen van Gerard Ouweneel]
—  6 Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945
—  7 Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen, 1951
—  8 Verslagen over het vogelleven op natuurmonument De Beer, 1954
—  9 De Lachstern (Gelochelidon nilotica) en natuurmonument De Beer
10 De diaseries van Simon de Waard en Karel Schot over De Beer
11 De vogels van De Beer [nog te verschijnen]
12 De chronologie van de ondergang van natuurmonument De Beer
13 Bibliografie De Beer
14 Een kleine topografie van De Beer
15 De Stormmeeuw en het 'meertje' van Thijsse
16 Uitgaven van de Stichting natuurmonument De Beer
17 Documentatie over Simon de Waard
18 Zie onder
19 De kaart van De Beer door Joost ter Pelkwijk
20 De Beer van dichtbij – verhalen uit de eerste hand
21 De Beer in beeld (I) Een fotoverslag over het natuurmonument De Beer voor de periode tot 1940 [uitverkocht]
22 De Beer in beeld (II) Een fotoverslag over het natuurmonument De Beer voor de periode na 1945 [bijna uitverkocht]
24 Mensen van De Beer
25 Data on the long-term development in the North Atlantic population of the Sandwich Tern, Sterna sandvicensis
26 Herinneringen aan De Beer [uitverkocht]
27 Een dodelijk mechanisme
29 De afbraak van De Beer door de ogen van opzichter Wabe Korfmaker

 

 

De volgende publicaties zijn vervallen:

18 De Beer en Hoek van Holland; zie hiervoor het artikel in het tijdschrift Het Nederlands landschap in 2017
23 Overzicht van publicaties van Simon de Waard

 

 

Laatste wijziging

14 janaurai 2024

Terzijde

No 13 – Bilbliografie van De Beer