Natuurmonument De Beer

Het boek 'Een eersteklas landschap' over de geschiedenis van het natuurmonument De Beer verscheen in oktober 2007. Het boek was het resultaat van een onderzoek van vijf jaar. Een onderzoek waarbij veel archiefmateriaal werd bestudeerd en veel bibliotheken zijn aangedaan. Er is vaak naar mijn bronnen gevraagd, nadat het boek was verschenen. Deze publicatie geeft een overzicht van veel van wat tijdens het onderzoek is bestudeerd. Daarbij is soms ook enige nadere informatie over de bewuste bronnen opgenomen.

Deze informatie kan desgewenst in de toekomst gebruikt worden om verder onderzoek te doen naar de geschiedenis van De Beer. Het verhaal over de teloorgang van De Beer is immers niet af; zeker zal bij verder onderzoek nieuw materiaal gevonden worden. Zo is geschiedenis: het gaat over het verleden, maar het blijft levend.

— Ed Buijsman, Bronnen van informatie over het natuurmonument De Beer, versie 3, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer no 1, 2014, 62+vi pagina's, 2.0 MB.

In het document komen de volgende archieven met informatie
over de Beer aan de orde:
– Stichting Natuurmonument De Beer
– Rentmeesters prins Frederik en hun opvolgers
– Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
– Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam: ir. F. Posthuma, directeur
– Stichting Havenbelangen
– Dr. J.F.G.M. August de Meijer en Staalstudiestichting
– Contact-Commissie Natuur- en Landschapsbescherming
– Vereniging tot behoud van natuurmonumenten
– Prof. De. G.J. van Oordt
– Staatscommissie belast met het Onderzoek omtrent de Verbetering van de Waterweg langs Rotterdam naar Zee
– Ministerie van Defensie, Defensie Archieven-, registratie- en informatiecentrum, Centraal Archievendepot, Rijswijk
– Staalstudiestichting te Rotterdam
– Blanken-Crucquius-Florijn
– Rijksdienst Nationale Plan
– Inspectie der Domeinen Rotterdam
– Ministerraad
– Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afd. Rotterdam (KNNV)
– Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming
– Groep Albrecht
– Wayss und Freytag - Aussenstelle Rotterdam
– Geheime Dienst Nederland
– Diverse archivalia bij de Vereniging Natuurmonumenten
– Heidemij, Publikaties en Documentatie
– Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren
– Westfront Vesting Holland
– Ministerie van FinanciĆ«n
– J.Th. van Rossum en J. van Rossum
– Oordt, prof. dr. G.J. van, te Utrecht

Verder bevat het document informatie over relevante literatuur, films, foto's en dia', kaarten, kranten- en tijdschriftenartikelen, tekeningen en aquarellen.

 

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

No 1 – Bronnen van informatie over het natuurmonument De Beer