Natuurmonument De Beer

Thijsse schreef een inleiding, eigenlijk meer een soort voorwoord, bij het boek ‘Het Vogeleiland’ van Van Beusekom, Kooijmans, Rutten en Tinbergen uit 1930. Thijsse schetste hierin in het kort onder andere iets over het ontstaansgeschiedenis van natuurmonument De Beer. Daarbij voerde hij ook een ‘meertje’ op. In dit meertje zouden ooit Stormmeuwen hebben gebroed. Waar lag dit meertje? En hoe kwam Thijsse aan zijn kennis over dit meertje? Dit, en meer, komt aan de orde in deze uitgave van de Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer.

De Stormmeeuw en het 'meertje' van Thijsse, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer no 15, 2015, 9 pp., 1.0 MB

 

Grote sterns

De oudst bekende afbeelding van de Stormmeeuw in een Nederlandstalig werk stamt uit Nozeman & Sepp, derde deel uit 1797.

 

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

No 15 – De Stormmeeuw en het 'meertje' van Thijsse.