Natuurmonument De Beer

De chronologie van de ondergang van natuurmonument De Beer omvat de periode van de zomer van 1955 tot en met januari 1964. De beschrijving van de gebeurtenissen in deze tijdspanne is samengevat in een chronologische opsomming van de meest belangrijke ontwikkelingen. Jaar voor jaar wordt beschreven wie wat heeft gedaan. Het geheel is voorzien van afbeedlingen, veelal kaarten en documenten en een enkele foto.

Deze 'opsomming' beslaat 42 pagina's. Voor wie dat te veel is, is een samenvatting van zes pagina's opgenomen.

In de bijlagen wordt onder andere aandacht besteed aan een aantal belangrijke documenten, waaronder de brief van Stichting Natuurmonument De Beer aan de Vrienden van De Beer, het persbericht van Stichting Natuurmonument De Beer over de sluiting van De Beer en de kwitantie van de verkoop van De Beer. Verder is er aandacht voor de uitspraken van Van Walsum, de burgmeester van Rotterdam en van Van der Meer, de voorzitter van de Stichting Natuurmonument De Beer met ingang van 1958, de merkwaardige fotocollectie van Wabe Korfmaker, de opzichte van De Beer. De publicatie wordt afgesloten met een notenapparaat van zes pagina's

Chronologie van de ondergang van natuurmonument De Beer, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 12, 75 pp., 2019, 8.2 MB

 

Laatste wijziging

24 juni 2019

Terzijde

No 12 – Chronologie van de ondergang van natuurmonument De Beer.