Natuurmonument De Beer

Deze verhandeling geeft een korte uitleg over de topografie van De Beer. Eerst wordt behandeld hoe De Beer is ontstaan. Ook de herkomst van de naam van De Beer komt kort aan de orde. Het grootste gedeelte wordt in beslag genomen door een uitleg van de vele landschapselementen op De Beer. Een en anders is geïllusteerd met het nodige fotomateriaal. Tot slot zijn een aantal overzichtskaarten van de Beer opgenomen.

 

 

Grote sterns

Gebouw ‘t Beertje met op het bankje het echtpaar Stehouwer.
Fotograaf onbekend.

 

Laatste wijziging

31 maart 2022

Terzijde

No 14 – Een kleine topografie van De Beer.