Natuurmonument De Beer

In de Mededelingreeks Natuurmonument De Beer is nu een publicatie over de Lachstern en de Beer verschenen. Hierin wordt uitvoerig ingegaan op het voorkomen van de Lachstern op De Beer. Hierbij is ook deels tot nu toe niet bekende informatie betrokken, onder andere uit de dagboeknotities van Frans Kooijmans.

Bijzondere dank is verschuldigd aan Ruud Vlek voor zijn uitvoerig commentaar en zijn waardevolle suggesties. Roald Kooijmans was zo vriendelijk om toestemming te geven voor gebruik en publicatie van delen van de dagboekaantekeningen van Frans Kooijmans. Hans de Waard stelde enkele foto’s ter beschikking en verrichtte enig speurwerk. Pepijn Kamminga van Naturalis in Leiden voorzag in een aantal foto’s van objecten uit de collectie van Naturalis. De tweede versie (december 2015) bevat een groot aantal nieuwe foto's dieonlangs zijn aangetroffen in de archivalai van Frans Kooijmans die berusten bij Roald Kooijmans. Roald gaf zijn vriendelijke medewerking aan deze nieuwe uitgave.

Lachstern

Lachstern op De Beer, 1949. Foto Frans Kooijmans.

 

Laatste wijziging

31 maart 2022

Terzijde

No 9 –De Lachstern (Gelochelidon nilotica) en natuurmonument De Beer.