Natuurmonument De Beer

Jan Joost ter Pelkwijk was in de jaren dertig een regelmatige bezoeker van De Beer. Voor een beschrijving van leven en werk van Ter Pelkwijk zie de link rechts.

In het vogeltijdschrift Ardea verscheen in 1946 een necrologie over Jan Joost ter Pelkwijk. Deze is letterlijk en volledig in deze publicatie opgenomen. Het bestaat deels uit een tekst van W.H. van Dobben en deels uit een tekst van Margaret Rice bij wie Ter Pelkwijk werkte tijdens zijn verblijf in de Verenigde Staten.

Enkele jaren later verscheen het boek Deze mooie wereld, een verzameling opstellen en tekeningen van de hand van Jan Joost ter Pelkwijk. Het voorwoord bij dit boek is geschreven door Niko Tinbergen. Dit voorwoord is eveneens integraal in deze publicatie overgenomen.

Als laatste onderdeel is de biografie uit het boek van Voous, 'In de ban vogels', opgenomen.

 

Laatste wijziging

31 maart 2022

 

Terzijde

No 2 – Over Jan Joost ter Pelkwijk