Natuurmonument De Beer

De publicatie geeft een overzicht van de mensen die op de een of andere manier bij de geschiedenis van De Beer zijn betrokken geweest. Het betreft natuurbeschermers, natuurliefhebbers, bestuurders, publicis-ten, politici en meer. Tevens zijn eraan toegevoegd de publicaties van de betrokkenen, voor zover deze op De Beer betrekking hebben. Ook zijn, indien voorhanden en voor zover relevant, verwijzingen naar externe bronnen van informatie opgenomen. Er zijn totaal 79 lemma's opgenomen. De publicatie geeft bovendien een zeer beknopte geschiedenis van het natuurmonument.

Uitbreiding?

Ongetwijfeld zullen er mensen ontbreken. Suggesties voor opname van namen met toelichting worden bijzonder op prijs gesteld. Stuur hiervoor een e-mail met een korte schets/toelichting naar Ed Buijsman.

De eerste pagina met het lemma over Maarten Baeklaar, Hendrik Bakker
en het begin van dat over Jacob Bakker.

 

Laatste wijziging

19 juni 2023

Download

Mensen van De Beer, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer no 24, 2023, 43 pp., 3.0 MB.

Terzijde

Voorzijde 'Mensen van De Beer'