Natuurmonument De Beer

Enerzijds was ik inderdaad lange tijd onwetend over het lot dat dit natuurmonument had ondergaan. In mijn tijd in de laatste klassen van de lagere school en de eerste paar op de middelbare school voltrok zich de teloorgang van De Beer. Eerst in de tweede helft van de jaren zeventig werd het mij duidelijk dat De Beer eind jaren vijftig/begin jaren zestig ter ziele was gegaan. Anderzijds nee, want de titel betreft een zoektocht die bijna vijf decennia in beslag nam en die resulteerde in een boek.

In 2007 verscheen bij uitgeverij Matrijs in Utrecht mijn boek Een eersteklas landschap. De teloorgang van natuurmonument De Beer. Dit boek vormde het sluitstuk van een proces dat, achteraf gezien, in mijn jeugd was begonnen en eind jaren zeventig van de vorige eeuw een nieuw begin kreeg, vervolgens vijftien jaar stil lag en daarna opnieuw werd opgepakt. Deze geschiedenis kent een aantal opmerkelijke episodes. Daarom heb ik een min of meer chronologische geschiedenis over de aanloop tot het boek geschreven. Het oogt mogelijk als een rechtgetrokken verhaal, waarin het een logischerwijs volgt uit het ander. Niets is minder waar: het proces hangt aan elkaar van toevalligheden.

Dit verhaal eindigt echter niet op het moment dat het boek over De Beer verscheen, want ook daarna zijn er ontwikkelingen met boeken geweest die het vermelden waard zijn.

 

Laatste wijziging

6 juli 2024