Natuurmonument De Beer

Een uitmuntend natuurgebied als De Beer heeft in zijn geschiedenis veel bezoekers mogen ontvangen. Veel van die bezoekers waren ornthitologen, vogelmensen, amateur of beroepsmatig. Er zijn de nodige verslagen van vogelwaarnemingen op De Beer bewaard gebleven. Daaruit blijkt keer op keer hoe uitzonderlijk De Beer als vogelgebied was. Natuurlijk had De Beer zijn naoorlogse faam te danken aan de grote aantallen van de grote stern en de visdief die er broedden. Maar daarnaast was er nog veel meer bijzonders te beleven.

'Het Vogeleiland', 1930

Het boek geeft niet alleen een uitgebreide beschrijving van De Beer met alles wat er leeft en groeit. Het bevat als bijlage ook een 27 pagina's tellend overzicht van vogelwaarnemningen op De Beer voor de jaren 1925 tot en met 1929. Hieronder is een transciptie van dit deel van het boek te bekijken.

Avifauna van De Beer in 'Het Vogeleiland, 1925-1929, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer no 3, sa, 10 pp., 0.3 MB

Uit de verslagen van opzichter van Doorn, 1945

Van Doorn was in de oorlog en erna tot februari 1946 opzichter op De Beer namens de Dienst Domeinen. Voor het jaar 1945 maakte hij een laatste maal een overzicht van de vogelbevolking van De Beer.

Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer no 6, 2012, 5 pp., 0.5 MB

Uit het vogeldagboek van Kees van Leeuwen, 1951

Kees van Leeuwen was één van de vele Rotterdamse NJN’ers voor wie De Beer een waar vogeldorado was. Vanaf 1948 bezocht hij vele malen per jaar De Beer. Hier zijn aantekeningen uit 1951.

Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer no 7, 2012, 7 pp., 0.8 MB

Uit de verslagen van opzichter Korfmaker, 1954

Opzichter Wabe Korfmaker maakte als onderdeel van zijn werk maandelijks rapporten voor het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer. Hier de maandrapporten van Kofrmaker over het jaar 1954.

Verslagen over het vogelleven op natuurmonument De Beer, 1954, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer no 8, 2012, 15 pp., 0.6 MB

 

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

No 8 – Verslagen over het vogelleven op natuurmonument De Beer, 1954.