Natuurmonument De Beer

[3 oktober 2021] Op veler verzoek is deze publicatie nu ook in geprinte vorm te koop. De publicatie is in de vorm zoals die op deze pagina staat: A4-formaat, liggend met een stevige voor- en achterkant, binnenwerk 100 grams papier, 211 afbeeldingen, grotendeels in kleur. Het geheel is uitgevoerd met een spiraalband, zodat de publicatie zonder problemen kan worden opengeslagen. De prijs is 22,50 nu voor 10 euro, inclusief verzendkosten.

Bestelling kan plaatsvinden door overmaking van 22,50 10 euro op rekening NL20 ASNB 0707 1330 33 ten name van E. Buijsman in Houten. Hierbij graag vermelding van MR22.

Voor nadere informatie: e-mail Ed Buijsman.

[Oorspronkelijk bericht 24 juni 2019] In navolging van de publicatie met fotomateriaal over De Beer tot 1940 nu een publicatie die de periode 1945 tot aan 1964 behandelt. De publicatie is opgesteld in samenwerking met een aantal ervaringsdeskundigen, mensen die De Beer van dichtbij hebben gekend: Frans Beekman, Luuk Draaijer, Jan Koolen (†) en Gerard Ouweneel.

Deze publicatie biedt een selectie uit dit beeldmateriaal voor de periode vanaf 1945. De Beer wordt ion deze publiicatie in al zijn onderdelen en facetten besproken. De teksten bij de verschillende landschapsonderdelen zijn van de hand van Jan Koolen en zijn grotendeels ontleend aan het boek Een eersteklas lanschap. De publicatie is samengesteld uit een keuze van de circa 2.500 afbeeldingen van De Beer die in het bezit zijn de eerste auteur. Deze verzameling bestrijkt de gehele periode dat De Beer heeft bestaan. Het naoorlogse materiaal, waar deze publicatie betrekking op heeft, is veel omvangrijker dan het materiaal van voor de oorlog. In totaal zijn ongeveer 200 afbeeldingen opgenomen. Ze geven deze een goed beeld van hoe De Beer er na 1945 uitzag.

Deze publicatie is bij uitzondering in liggend A4-formaat uitgebracht.

Een demoversie van de publicatie is hier te downloaden: De Beer in beeld II demo

Zie ook de soortgelijke publicatie voor de periode tot 1940.
Wie deel I en deel II tegelijk bestelt, betaalt € 35,00 in plaats van € 40,00.

Zie ook een andere uitgave die in druk is verschenen: 'Herinneringen aan De Beer'.  

 

De Beer in beeld (II)

De Beer in beeld (II)

Twee pagina's uit De Beer in beeld deel II.

 

Laatste wijziging

27 juli 2022

Terzijde

 

Ed Buijsman, Frans Beekman, Luuk Draaijer, Jan Koolen (†) en Gerard Ouweneel. No 22 – De Beer in beeld - deel II Een fotoverslag over het natuurmonument De Beer voor de periode na 1945.