Natuurmonument De Beer

Deze uitgave geeft een overzicht van de publicaties van de publicaties die over het voormalig natuurmonument De Beer zijn verschenen. Een dergelijk overzicht staat ook in Bronnen van informatie over het natuurmonument De Beer. Deze laatste publicatie wordt echter maar zeer sporadisch bijgewerkt. Bovendien blijkt uit reacties dat alleen een overzicht van de verschenen literatuur over De Beer in behoeftes kan voorzien. Daarom daarover nu een afzonderlijke publicatie.

De literatuur in deze publicatie wordt op twee manieren gepresenteerd: alfabetisch en chronologisch. Het alfabetische deel bevat bij sommige ingangen ook annotaties. Het gaat hier om artikelen in natuurtijdschriften of anderszins tijdschriften die zich richten op een specifieke doelgroep.

Tot slot is onderdeel over artikelen in kranten, weekbladen, publiekstijdschriften en dergelijke opgenomen. Volledigheid is hierbij niet nagestreefd.

Bibliografie De Beer, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 13, 24 pp., 2014, 24 pp., 0.8 MB

 

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

No 13 – Bibliografie De Beer.