Natuurmonument De Beer

Jan Pieter Strijbos schreef in een artikel uit 1978 over De Beer en besteedde daarbij ook aandacht aan de kaart van Jan Joost ter Pelkwijk. Hij gaf ook uitleg over een aantal onderdelen op de kaart. Strijbos ontleende zijn kennis aan een brief over de kaart die Frans Kooijmans aan Strijbos had geschreven.

Frans Beekman, de Pelkdeskundige van Nederland, en ondergetekende hebben ons opnieuw over de kaart gebogen. Ons doel was om uitgebreider dan Strijbos had gedaan, elementen op de kaart toe te lichten en, zo mogelijk, van relevante illustraties te voorzien. Bovendien waren we in staat een aantal tot nu toe niet benoemde elementen van een toelichting te voorzien. Tot slot wilden we de kaart dateren en dat is gelukt.

Opmerking: Op 21 januari 2021 is dit document op de website geplaatst. Het bleek daarna dat, afgezien van wat schoonheidsfoutjes, het register niet volledig was. Bovendien waren de verwijzingen niet correct. De versie die nu wordt aangeboden, is ontdaan van deze slordigheden. 

Hieronder twee bij elkaar behorende pagina's uit de publicatie.

 


 

 

Zie ook — J.P. Strijbos, 'Het vogeleiland "De Beer" exit',
in: De Levende Natuur 81, 1-8, 1978.
Te downloaden bij Natuurtijdschriften.

 

Laatste wijziging

31 maart 2022

Terzijde

No 19 – Een bijzondere kaart van De Beer.