Natuurmonument De Beer

1946

— Verhoeven, A.G., Inpoldering van rietgorzen, kreken en water in de z.g. Pan of Krim op Rozenburg. Weg en Waterbouw 6 (5/6), 55-68.

1947

— Bakker, J., De Beer. Wij van Financiën, deel 2, 5. [Opmerking: J. Bakker was bestuuslid van Stichting Natuurmonument De Beer en werkte bij het Ministerie van Financiën].
— Krug, H., De Beer. In Weer en Wind 10, 114-115.

1948

— Jong, A. de, Over aankomst en vertrek der grote sterns. In Weer en Wind 11, 17-159.

1949

— Jong, A. de, Natuurmonument 'De Beer'. Maandblad van de Schiedamse Gemeenschap mei, 37-39.
— Kooijmans, F.P.J., Nieuwe broedgevallen van de lachstern, Gelochelidon nilotica (Gm.) in Nederland, Limosa 22, 342-346.
— Oord, A.M. van den, Iets over de lachstern. In Weer en Wind 12, 125-127.
— Waard, S. de, Op het Vogeleiland (I). In Weer en Wind 11, no 12, 232-240.

1950

— Krug, H., In Maart naar "De Beer". De Wandelaar 18, 61-62.
— Krug, H., Op zoek naar de Morinelplevier. Natura 47, ??.
— Oord, A.M. van den, Verslag van de Excursie naar "De Beer", bij Hoek van Holland, op 23 0ctober 1949. Ardea 37, 194-196.
— Leeuwis, L.J., De Beer: vogeleiland vol verrassingen. Toeristen Kampioen 13, 243-245.
— Oord, A. van den. Verslag van de excursie naar "De Beer" bij Hoek van Holland, op 23 October 1949. Ardea 37, 194-196.
— Waard, S. de, Op het Vogeleiland (II). In Weer en Wind 12 (1), 9-13.
— Waard, S. de, Op het Vogeleiland (III). In Weer en Wind 12 (2), 32-36.
— Waard, S. de, Op het Vogeleiland (IV). In Weer en Wind, 12 (3), 46-52.
— Waard, S. de, Op het Vogeleiland (V). In Weer en Wind 12 (4), 75-78.
— Waard, S de. Nogmaals de Lachstern. In Weer en Wind 12 (10), 187-193.

1951

— Bierman, W.H., Verslag van de excursie naar De Beer op zondag 28 october 1951. Ardea 39, 378.
— Kist, J., Zwartkopmeeuw, Larus melanocephalus Temm., op 'De Beer'. Limosa 24, no 1-2, 3-6.
— Rooth, J., Vogelleven van de Beer. Amoeba 27, 83-86.
— Rooth, J., Vogelleven van de Beer II. Amoeba 27, 102-106.
— Rooth, J., Vogelleven van de Beer III. Amoeba 27, 128-131.
— Waard, S. de, Zangvogeltellingen op 'De Beer' in 1951. De Wandelaar in Weer en Wind 19, 26-31.
— Waard, S. de, Een vogeltrekdag aan de zeekant. Toeristen Kampioen 20, 580-582.
— Wegman, F., Ga mee naar De Beer. Jeugdkampioen no 11, 298-300.

1952

— Swaab, J., Verslag van de excursie naar De Beer op 12 october 1952. Ardea 40, 175-176.
— Waard, S. de, On the Gull-billed Terns at 'De Beer'' near Hook-of-Holland in 1949. British Birds 45, 339-341.

1954

— Assem, J. van den, Waarnemingen over het gedrag van de Grote Stern. De Levende Natuur 57, 1-9. — Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl
— Assem, J. van den, Kokmeeuwen als belagers van Grote Sterns. De Levende Natuur 57, 141-145. — Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Van der Beek, J., Steppenvorktstaartplevier op 'De Beer' waargenomen, Wiek en Sneb 2, 5, 33-34.
— Velden, B. van der, Een waarneming van de Steppenvorkstaartplevier, Glareola
nordmanni Fischer, op "de Beer"
, Ardea 42, 343-345.

1956

— Kist, J., 1956. Verslag van de excursie naar De Beer op 16 october 1955. Ardea 44, 308.
— N. C. De Beer, ons mooie vogelreservaat is in gevaar. Toeristen Kampioen 19, no 14, 423.
— Spaans, A. De Beer: vogelreservaat of industrieterrein? De Kijfhoek 18, mei 1956. [De Kijfhoek was het blad van district VI van de NJN. Met dank aan Arie Spaans]
— Velden, B. van der, Waarneming van een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta). Ardea 44, 294-295.
— Wegman, F.W. Kuier over de Beer. Jeugd Kampioen, 5, 6-15.

1957

— Nagel, K., 1957. Vechten om de Beer. Amoeba 33, 94.
— Voogd, C.N.A. de, Laat de Beer 'De Beer' blijven. Natuur en Landschap 11, 65-87.

1958

— Nelemans, B., 1958. Alweer De Beer. Kruipnieuws 20, 29-32.
— Wit, R. de, 1958. De strijd om De Beer. Natuur en Landschap 12, 149-155.

1960

— Ch. N, Heden en toekomst van De Beer. Toeristen Kampioen juli, 405-407.

1961

— Haven, H., Mennema, J. & Nijhoff, P.,  Rotterdammer waarheen? De Beer

1962

— Haven, H.  Verliest Nederland twee kostbate duingebieden?Natuurwereld 13(12), 469-477.

1964

— N.N., De Beer sloot op 1 januari 1964 voorgoed. Natura 61 (1), 1-2.
— N.N., Het trietse einde van De Beer. Natuur en Landschap, 213-217.

1965

— Ouweneel, G., Een merkwaardig weerzien op "DE BEER". Vogeljaar 13, 535-536.

1968

— Ouweneel, G., De voorgeschiedenis van een industriegebied. De Levende Natuur 71, 174-181. — Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern

1978

— Ouweneel, G. Herinneringen aan 'De Beer'. De Lepelaar 57, 22-26.
— Strijbos J.P. Het vogeleiland 'De Beer' exit. De Levende Natuur 81, 1-8.— Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern

1984

— Kooymans, F.. Zo, hebben jullie je verslapen ..... Vogels 23, 158-161. [Opmerking: merkwaardig dat Kooijmans hier zijn naam foutief schrijft (of laat schrijven?) als Kooymans]

2002

— Gelderen, J. van . Drie eitjes, zou ik zo zeggen ... NRC Handelsblad, 20 juni 2002.
— Interview met Peter Nijhoff: '... veegde Rotterdam vogeleiland De Beer van de kaart', Trouw 2 auugustus. Extern

2004

— Ouweneel, G., 1935 Veertig jaar Stichting Natuurmonument De Beer 1975. Sterna 49, 62-66.

2005

— Ouweneel, G., HMS Maidstone. Vogeljaar 53, 169-169.

2006

— Ouweneel, G., De geschiedenis van natuurmonument De Beer, een eerste klas landschap. Sterna 51, 42-46.

2007

— Ouweneel, G., Ontdekking. Vogeljaar 55, 73-73. — Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern

2008

— Ouweneel, G., Mijmeren boven oude dagboeken. Sterna 53, 80-83.

2015

— Ouweneel, G., De herinnering aan De Beer is nog spinglevend!, In de branding 2015/3, 21-25.

2016

— Ouweneel, G., Mijmeren boven oude dagboeken. Vogeljaar 64, 80-83.

2017

— Beekman, F. & E. Buijsman, 'Een steert sands' bij Hoek van Holland. Het Nederlands landschap 35 (2), 34-43.

2020

— Ouweneel, G. Negentig jaar het Brielsche Gat. In de branding 2020 (4).  

2021

— Ouweneel, G. ‘Houd de gedachte aan De Beer levend’. Sterna 66 (3), 24-27.

 

Logo

Laatste wijziging

4 april 2023

Terzijde