Natuurmonument De Beer

Nu ook te koop in printversie!

[12 mei 2021] Op veler verzoek is deze publicatie nu ook in geprinte vorm te koop. De publicatie is in de vorm zoals die op deze pagina staat: A4-formaat, liggend met een stevige voor- en achterkant, binnenwerk 100 grams papier, met 58 afbeeldingen in zwart-wit, verder binnenwerk in kleur. Het geheel is uitgevoerd met een spiraalband zodat de publicatie zonder problemen kan worden opengeslagen.

Bestelling kan plaatsvinden door overmaking van 17,50 euro op rekening NL20 ASNB 0707 1330 33 ten name van E. Buijsman in Houten. Hierbij graag vermelding van MR21. Uitverkocht!

Voor nadere informatie: e-mail Ed Buijsman.

[Oorspronkelijk bericht 24 juni 2019] Deze publicatie biedt een selectie uit dit beeldmateriaal voor de periode tot aan 1940, het jaar waarin de Tweede Wereldoorlog Nederland bereikte. Het is zoals de titel al aangeeft, vooral een fotoverslag geworden. De enige teksten zijn de korte bijschriften bij de afbeedlingen. De publicatie is samengesteld uit de circa 2.500 afbeeldingen van De Beer die in het bezit zijn de auteur. Deze verzameling bestrijkt de gehele periode dat De Beer heeft bestaan. Het vooroorlogse materiaal, waar deze publicatie betrekking op heeft, is relatief bescheiden. In totaal zijn 54 afbeeldingen opgenomen. Al met al geven deze een goed beeld van hoe De Beer er voor 1940 uitzag. Van de foto's wordt, waar mogelijk, aan de hand van kaarten aangegeven waar ze op De Beer zijn gemaakt.

In de oorlog zou De Beer zo worden aangetast dat na de oorlog eigenlijk een totaal ander landschap was ontstaan. De beelden van na 1945 zullen in een apart deel worden gepresenteerd.

Deze publicatie is bij uitzondering in liggend A4-formaat uitgebracht.

Een demoversie van de publicatie is hier te downloaden: De Beer in beeld I demo

Zie ook de soortgelijke publicatie voor de periode na 1940.
Wie deel I en deel II tegelijk bestelt, betaalt € 35,00 in plaats van € 40,00. 

Zie ook een andere uitgave die in druk is verschenen:
'Herinneringen aan De Beer'.

 

Simon de Waard

Simon de Waard

Voorbeeld van twee bij elkaar behorende pagina's met links de kaart, de aanduiding waar de foto's (ongeveer) zouden kunnen zijn gemaakt en de begeleidende tekst. Op de rechterpagina de betreffende foto's.

 

Laatste wijziging

11 oktober 2023

Terzijde

No 21 –De Beer in beeld (I) Een fotoverslag over het natuurmonument De Beer voor de periode tot 1940.