Natuurmonument De Beer

1839

— Mees G. Azn. Bezoek aan den Hoek van Holland en het eiland Overflakkee. Zuid-Hollandsche Volks-Almanak 1839. Opnieuw gepubliceerd in het Rotterdamsch Jaarboekje 1952, 179-181.

1904

— Roon, G. van & Wachter, H.W., Rotterdamsche Natuurhistorische Club. Vergadering 28 juni 1904 in de Diergaarde. De Levende Natuur 33, 150-151.
Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern

1905

— Thijsse, J.P., Verslag der excursie, op 4 Juni 1905 naar den Hoek van Holland gehouden. Verslagen en Mededelingen van de Nederlandsche Ornithologische Vereniging 2, 6-7.

1913

— Boer, J.A.M. & Poort Jzn, D van der, Het strand van Rozenburg. De Levende Natuur 18, 184-187. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Oordt, G.J. van, Waarnemingen van eendachtigen te Hoek van Holland. Ardea 2, 143-148.

1915

— Malssen, J.F.M. van, 1915. Een excursie naar den Hoek van Holland. De Levende Natuur 20, 161-165. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Wigman, A.B., Verslag van de excursie der Nederl. Ornith. Vereeniging naar Hoek van Holland op zondag 6 juni 1915. Ardea 4, 91-98.

1917

— Sleen, R. van der, 1917. De Beer. De Levende Natuur 22, 156. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Thijsse, J.P., Natuurbescherming? De Levende Natuur 22, 82-84. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern Opmerking: Een reactie op het artikel van Wachter in De Levende Natuur; zie hieronder.
— Wachter, W., Natuurbescherming? De Levende Natuur 22, 81-82. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern Opmerking: de auteur maakt zich (in 1917!) druk over het overmatige bezoek aan De Beer.

1918

— Oordt, G.J. van, Nieuwe broedplaats van de Kluit (Recuvirostra avosetta). Ardea 7, 127-128.

1919

— Eykman, C., Electrische vogelfotografie. IV. De vogels van den Hoek van Holland. De Levende Natuur 23, 301-312. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern

1921

— Drijver, J., Aan den Overkant. Algemeen Handelsblad 2 juni 1921, p. 5. pdf

1922

— Anonymus, Verslag van de excursie naar Lekzicht en Hoek van Holland (14 en 15 juni 1919). In Nederlandsche Vereeniging to Bescherming van Vogels, 1919-1921, p. 48-55.

1926

— Anonymus, Excursie naar Hoek van Holland, Ardea 15, 107.
— Tijmstra, G.J., Uit een brief van Tijmstra. De Levende Natuur 30, 348-249. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern

1927

— Tijmstra, G.J., De Beer. Hoek van Holland. Een waardig natuurmonument. De Levende Natuur 32, 225-226. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Tinbergen, N., De duinen van de Hoek van Holland. De Levende Natuur 32, 226-230. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern

1928

— Beusekom, G.A. van, De planten van den Hoek van Holland, De Levende Natuur 32, 273-284, 1928. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Weyman, H., Zomeravond op Rozenburg. Amoeba 7(11), 154-156.1
— Rutten, M., Vanuit de schuilhut. Amoeba 7(11), 156-159.2
— Reus, J.G. de, Te veel belangstelling. De Levende Natuur 33, 219. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Tijmstra, G.J., De beteekenis van de Beer voor onze (en vreemde) vogels. De Levende Natuur 32, 306-318. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Tinbergen, N., Nieuws van 'de Beer'. De Levende Natuur 33, 219-220.
— Tinbergen, N., Visdievengeschiedenis. De Levende Natuur 33, 266.
— Tinbergen, N., Het bezoek aan De Beer. De Levende Natuur 33, 368. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
1 Samen met het artikel van Rutten. Met dank aan Frans Beekman.
2 Samen met het artikel van Heyman. Met dank aan Frans Beekman.

1929

— Anonymus, Charadrius morinellus L. op den doortrek te Hoek van Holland, Ardea 18, 179.
— Anonymus, Het bezoek aan De Beer, De Levende Natuur 33, 368. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Burg, P. van den. Verslag van de excursie van der N.O.V. naar den Hoek van Holland op 20 October 1929. Ardea 18, 191-193.
— Rutten, M. Wat we zagen. De Levende Natuur 33, 327-330. — Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Tinbergen, N., Een slechtvalkenavontuur op de Beer. De Levende Natuur 34, 46-47. — Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Tinbergen, N., De pijlstaart. Ons eigen tijdschrift 8(3), 84.

1930

— Tinbergen, N. Uit het dagboek van De Beer (Hoek van Holland). De Levende Natuur 35, 125-134. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Tinbergen, N., Lahol. De morinelplevier. De Wandelaar 2, 17-19.

1931

— Graaff, A. de. Bijdrage tot de kennis van bodem en plantengroei van De Beer (Hoek van Holland). De Levende Natuur 36, 45-55. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Oordt, G.J. Drie nieuwe Nederlandsche broedvogelsoorten. Ardea 20, 150-152.
— Rutten, M., Het rooven van eieren en jongen van Sterns (Sterna spec.) door de scholekster (Haeatopus ostralegus L.) op de Beer. Ardea 20, 176.
— Strijbos, J.P. Een nieuwe broedvogel in Nederland. De Wandelaar 3, 315-316.
— Thijsse, J.P. Alweer een nieuwe broedvogel. De Levende Natuur 36, 97-98. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Thijsse, J.P., 1931. Onze nieuwe gasten. De Levende Natuur 36, 209-211. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Tinbergen, N. Uit het dagboek van De Beer. De Wandelaar 3, 430-431.
— Kloot, W. van der. Twee districtexcursies naar De Beer. Amoeba 10, 160-164.

1932

— Graaf, A. de, Merkwaardige vogels op De Beer. De Levende Natuur 37, 60. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Thijsse, J.P., De Flora van De Beer. De Levende Natuur 37, 137-141. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Kloot, W. van der, Twee districtexcursies naar De Beer (Vervolg). Amoeba 11, 2-5.
— Oordt, G.J. van, Kort verslag van de excursie N.O.V. op 8 October 1932 naar den Hoek van Holland. Ardea 21, 124-125.
— Van Schaick, J.I., Achter de schermen (I), De Wandelaar 4 (10), 326-328.
— Van Schaick, J.I., Achter de schermen (II), De Wandelaar 4 (11), 380-386.
— Strijbos, J.P., Exploratie, De Wandelaar 4 (1), 8-13.
— Thijsse, J.P., De Flora van De Beer. De Levende Natuur 37, 137-141. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Tinbergen, N., Vergelijkende waarnemingen aan enkele Meeuwen en Sterns. Ardea 21, 1-13.
— Wit, R. de, Robinson op De Beer. Amoeba 11, 157-160.

1933

— Batelaan, G., Een dag naar de Scheurpolder. De Wandelaar 5, 189-192.
— Broekhuijsen, G.J., Een zilver-meeuwen-paar broedt op de Beer. De Levende Natuur 37, 350. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Sijn, D. van, Op zoek naar het Bontbekpleviertje. De Wandelaar 5, 389-392.

1934

— Graaff, A. de, Nieuwe bijdrage tot de kennis van bodem en plantengroei van De Beer (Hoek van Holland). De Levende Natuur 38, 304-312. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Graaff, A. de, Nieuwe bijdrage tot de kennis van bodem en plantengroei van De Beer (Hoek van Holland) II. De Levende Natuur 36, 337-343. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Kooijmans, F.P.J., Een tweetal merkwaardige vogelphotografische resultaten. Orgaan van de Club van Nederlandsche Vogelkundigen 5, 105-109, 1934.

1935

—Burg, P. van der, Verslag van de excursie van de Ned. Ornith. Vereeniging naar den Hoek van Holland op 13 October 1935. Ardea 24, 270-272.
—Hoffman, W., Scheygrond, A., het deel over De Beer uit 'We trekken door Zuid-Holland', p. 103-105.
— Hoytema, A. van, Het vogelreservaat ‹‹De Beer››. Van Houten's eigen tijdschrift 15, 22.
— Martens-Verhoog, E., Een tocht naar 'De Beer', De Wandelaar 7, 71-72.
— Most van Spijk, A. van der, De Morinelplevier. Buitensport 1, no 24, 537-538.
— Niesen, F., Een dagje naar de Beer. De Wandelaar 7, 265-268.
— Niesen, F., Morinelplevieren op de Beer. De Wandelaar 7, 331-332.
— Rutten, M., Morinellen. De Levende Natuur 40, 202-203. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern

1936

— Kloot, W.G. van der, De Beer (Hoek van Holland), Natura, juni, 134-139.
— Tinbergen, N., Over de trek van de Grote Sterns. De Levende Natuur 41, 125-126. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Waard, S de, Schuilhutherinneringen (I). De Wandelaar 8, 227-230.
— Waard, S de, Schuilhutherinneringen (II). De Wandelaar 8, 267-272.
— Waard, S de, Een novemberdag op De Beer. De Wandelaar, 8, 365-373.

1937

— Graaf, A. de, De Beer van 1933 tot 1936. De Levende Natuur 41, 297-305. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Kloot, W.G. van der, De invloed van de konijnen in het natuurmonument De Beer. De Levende Natuur 42, 33-41. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern

1939

— Jong, A. de, 1932. Een wandeling door het 'Vogeleiland'. Christelijke Illustratie, 31 december.
— Sijn, D. van, Winterwandeling langs den Waterweg. Toeristen Kampioen 4, no 4, 128-130.
— Waard, S de, Een dagje bij de vogels op "De Beer" (I). In Weer en Wind 3, 172-178.
— Waard, S de, Een dagje bij de vogels op "De Beer" (II: slot). In Weer en Wind 3, 194-197.
— Waard, S. de, De kleine plevier broedvogel op 'De Beer'. In Weer en Wind 1, no 8, 252.

1940

— Graaf, A. de, De duinen van Hoek van Holland. De Levende Natuur 44, 257-263. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern
— Jong, A. de, Voorjaarstrek op De Beer. De Wandelaar 12, 132-135.
— Strijbos, J.P., Op inspectie. De Levende Natuur 45, 65-72. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern

1942

— Steffen, W.K., Een winterse zwerftocht in het natuurreservaat 'De Beer'. In Weer en Wind, 19-22.

 

Logo

Laatste wijziging

7 oktober 2023

Terzijde