Natuurmonument De Beer

Een virtuele wandeling zal De Beer tonen zoals het was vanaf het eind van de jaren veertig tot aan de ondergang in het begin van de jaren zestig. Per landschapsonderdeel zullen daarbij de meest interessante of herkenbare punten aan de orde komen. De Beer kan op twee manieren worden verkend: via een wandeling (1) en via de kaart (2).

1. Een wandeling over De Beer

U kunt zich gewoon laten rondleiden, u vaart vanuit de Berghaven in Hoek van Holland over met het bootje van Ary Prins, u komt aan op de aanlegsteiger van De Beer en u volgt het spoor. — Begin de wandeling.

2. Verkening van De Beer via de kaart

Met de kaart kunt u ook overal komen. De Beer is hiervoor opgedeeld in zes gebieden die op de kaart hieronder zijn aangegeven. U vindt de gebieden door met de muis over de kaart te bewegen en vervolgens in het gevonden gebied te klikken. U gaat dan naar de pagina waar dit gebied wordt beschreven.

Overzichtkaart wandeling 50 en 60 De noordoostelijke hoek met de toegangen en het vlierenwoud De Stortpolder en Het Breed, aan de oostkant Het zuidelijke binnenduingebied Het buitendijkse deel, de zone langs de dijk Het buitendijkse deel, de zone langs de dijk Het Groene strand Het Groene strand Het strand Het strand

De kaart, die is gebaseerd op de topografische kaart 37A uit 1957, dient als oriëntatie. De teksten zijn van de hand van Jan Koolen. De teksten zijn voorzien van persoonlijke observaties aan de hand van teksten van Jan Koolen, Gerard Ouweneel en Simon de Waard. Van de laatste twee zijn letterlijke citaten overgenomen uit hun publicaties.

Gebruik van materiaal

Dit onderdeel van de website is tot stand gekomen dankzij de welwillende medewerking van Jan Koolen (†) en Gerard Ouweneel. Voor zover mogelijk is tijdsgebonden fotomateriaal gebruikt. Veel van dit materiaal is afkomstig van Jan Koolen; het is aangevuld met foto's van Simon de Waard, Karel Schot en Gerard Ouweneel. Het bleek met name voor de vogels niet in alle gevallen mogelijk om foto's te vinden die in de jaren vijftig op De Beer waren gemaakt. Daarom is - ter illustratie van de vogelrijkdom van De Beer - ook gebruikt van hedendaagse vogelfoto's. Dit materiaal is geplaatst met vriendelijke toestemming van Han Bouwmeester, Frank Bruin, Gerard Janse, Hendrik van Kampen, Legolas, Bert Ooms, Norman Deans van Swelm, Fred Visscher, Laurens de Waard en Gerard van Zeele.

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

De gehele wandeling in onderdelen

[A] De noordoostelijke hoek

— [ 1] Aankomst op De Beer

— [ 2] Toegang tot De Beer

— [ 3] De bestrate hoofdweg naar het westen

— [ 4] Ten noorden van de hoofdweg

— [ 5] Ten zuiden van de hoofdweg

— [ 6] Kievitenwei/plas

— [ 7] Scholeksterwei

— [ 8] Het Kernwerk

 

[B] De Stortpolder en Het Breed, aan de oostkant

— [ 9] Het (eerste) Jacob Bakkerbos

— [10] Stortpolder

— [11] Het Breed

— [12] Ten oosten van Het Breed

— [13] Ten westen van Het Breed

— [14] De demarcatielijn

 

[C] Het zuidelijke binnenduingebied

— [15] Het (tweede) Jacob Bakkerbos

— [16] De zuidelijke toegang tot De Beer

— [17] Ten oosten van de Weermachtsweg

— [18] Complex met hoge duinen

— [19] De Chinese Muur

— [20] Krim- of Panpolder

 

[D] Het buitendijkse deel, de zone langs de dijk

— [21] De noordelijke dijkovergang

— [22] De zuidelijke dijkovergang

— [23] De Aanspoelselhoek

— [24] Getijdegeul in het noorden

— [25-27] De Buitenplas en omstreken

— [28] Complex oude bunkers

— [29] Overgangsgebied naar het zuiden

— [30] Hoge duinen aan de zuidkant

— [31] Duinweide

— [32] Buitendijkse voeten van de dijkvakken

— [33] Zuidelijke getijdengeul

— [34] Restant van de Vogelplaat

 

[E] Het Groene strand

— [35] Groene strand (1)

— [36] Groene strand (2)

— [37] Groene strand (3)

— [38] Groene strand (4)

— [39] Groene strand (5)

— [40] Jonge stuifduinen in het zuiden

 

[F] Het strand

— [41] Strand (1)

— [42] Strand (2)

— [43] Strand (3)

— [44] Strand (4)

— [45] Westplaat

— [46] Dam in de Brielse Maas