Natuurmonument De Beer

24. Getijdegeul in het noorden Pijl links [ 25-27 ] Pijl rechts 28. Complex oude bunkers

Kaartje De Buitenplas en omstrekenVanaf de noordelijke dijkovergang was links een driehoekige ondiepe plas te zien, de Buitenplas. Deze is waarschijnlijk ontstaan door afgraving van klei voor de dijkaanleg. Meestal zaten er nogal wat eenden in. Achter die plas lag rechts het hoge deel van het Groene Strand met veel hoog gras en links een vlakte met gras vol duindoornbosjes.

 

 

 

 

Uitzicht van het noordelijk deel van de Chinese muur op de Buitenplas

Uitzicht van het noordelijk deel van de Chinese muur op de Buitenplas,
oktober 1961. Foto Jan Koolen.

 

24. Getijdegeul in het noorden Pijl links [ 25-27 ] Pijl rechts 28. Complex oude bunkers

 

 

 

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Simon de Waard: Boven van de Dijk* af kijken we uit over de geweldig brede, groene strandvlakte. Voor de Dijk ligt de z.g. Buitenplas, waar het in de broedtijd de gehele dag een komen en gaan is van honderden sterns en kokmeeuwen, die hier verschijnen om zich te baden en na afloop hiervan zorgvuldig hun veren glad te strijken en te ordenen.

 

* De Chinese muur.

Terzijde

Visdiefjes met jong op De Beer

Visdiefjes met jong op De Beer. Foto Simon de Waard;
uit de diaserie van Simon de Waard.