Natuurmonument De Beer

21. De noordelijke dijkovergang Pijl links [ 22 ] Pijl rechts 23. De Aanspoelselhoek

Kaartje De zuidelijke dijkovergangToen de hoofdtoegang van De Beer naar het zuiden was verplaatst, nam de zuidelijke dijkovergang de functie van route naar het Groene Strand over. Tussen de noordelijke en de zuidelijk overgangen in lagen nog enkele overgangen: een naar de kokmeeuwenkolonies (zie ook — 28) en een paar ter weerszijden van de duingroep (zie ook — 18). Verder valt hier niets interessants over te melden.

 

 

Aan de Zuidpunt met uitzicht naar het westen

Aan de Zuidpunt met uitzicht naar het westen, april 1961. Foto jan Koolen.

Water aan het zuidelijke eind van de Chinese muur

Water aan het zuidelijke eind van de Chinese muur, april 1961. Foto Jan Koolen.

 

21. De noordelijke dijkovergang Pijl links [ 22 ] Pijl rechts 23. De Aanspoelselhoek

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Gerard Ouweneel: Met name in de maanden september en oktober vormde de duintjes rond het bewakerskot de plaats waar de westwaarts lopende waterkering afboog naar het noorden, een dorado voor trekkende zangertjes. Deze hoek was een stuwpunt waar deze trekkertjes bleven hangenvoor de oversteek naar Voorne. Het kon er wemelen van de vliegenvangers, Gekraagde Roodstraatjes, Paapjes en sylviidae en er was meestal wel iets opmerkelijks: een gezelschap Zwarte Mezen of Staartmezen, een troepje beflijsters, een Draaihals, Klapekster of Kleine Vliegenvanger.

Terzijde

Huisje op de Zuidpunt waar hulpbewaker Bakelaar in de zomer domicilie hield

Huisje op de Zuidpunt waar hulpbewaker Bakelaar in de zomer domicilie hield, jaren vijftig. De figuren in het terrein zijn opzichter Korfmaker en een onbekende vrouw. Foto collectie Ann den Bakker- Korfmaker.