Natuurmonument De Beer

[ 1 ] Pijl rechts 2. Toegang tot De Beer

Kaartje aankomst op De Beer Van de houten veersteiger van de pont uit de Berghaven in Hoek van Holland voer het bootje de Marycock van veerman Ary Prins naar de veersteiger van De Beer.

Halverwege de loopbrug was het mogelijk om langs een ijzeren laddertje op het strand langs de Nieuwe Waterweg te komen en vandaar gelijk naar het westen te lopen. Het kon dan wel gebeuren dat opzichter Korfmaker dat in de gaten had. Hij gebruikte dan een toetertje om te waarschuwen: wel even de jaarkaart laten zien!

De oever naar het westen toe bestond uit kaal zand met vaak diverse soorten meeuwen en steltlopers en veel kwallen langs het water. Naar het oosten toe lag er een duidelijke zandrichel met helm en biestarwegras, en daarachter een rietmoerasje. Daar lag een grote betonnen steiger uit de oorlog en op het land stonden veel gebouwen. Dat landschap werd overheerst door een hoge betonnen toren met twee zijarmen, een reusachtige richtkijker met een afstandsmeter voor de vuurleiding van de kustverdedigingskanonnen.

Ansichtkaart uit de jaren vijftig.

Het bootje de Marycock op de Nieuwe Waterweg; op de voorgrond de steiger van De Beer.

Aanlegsteiger De Beer

Aanlegsteiger op De Beer. Foto Simon de Waard; uit de diaserie van Simon de Waard.

Leidstand

De vuurleidingstoren die door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog was gebouwd. Op de achtergrond de Nieuwe Waterweg. Ansichtkaart jaren vijftig.

 

[ 1 ] Pijl rechts 2. Toegang tot De Beer

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaat

Jan Koolen: Op het stukje strand daar heb ik in september 1957 een volwassen kleine burgemeester zien zitten. Die zwierf in die tijd een maand lang in deze omgeving, ook langs de havens van Hoek van Holland. Prins was er enthousiast over en toonde hem aan de vele bezoekers die er op af kwamen (en dat ver voor de tijd van Dutch Birding!).

Terzijde

Korfmaker

Wabe Korfmaker, opzichter van De Beer, ook wel de 'stoere Fries' genoemd.

 

Trap omhoog

Het pad omhoog naar de opzichterswoning vanaf de aanlegsteiger.

 

Kaartjescontrole!

Opzichter Korfmaker controleert een toegangsbewijs. Foto uit de diaserie van Karel Schot.