Natuurmonument De Beer

Aan de Brielsche Maas [5] [6] [7] Het middelste deel van het strand

Kaart 1937 deel 3Het zuidelijke deel van het strand van De Beer was een zeer veranderlijk landschap waar - waarschijnlijk door de konijnen - duinen geen rustig leven was gegund. Duindoorns voerden hier een bittere strijd om het bestaan die echter meestal tot mislukken was gedoemd.

Dit zuidelijk deel was een geliefkoosd doel van bezoekers van De Beer, omdat hier in elk jaargetijde wel van vogels viel te genieten. Zo lag aan de zuidkant een aantal verspreide kolonies van de grote sterns, alles tezamen in de tweede helft van de jaren dertig goed voor enkele duizenden broedparen. Ook lag hier een van de drie kolonies van de dwergstern. In de buurt van enigszins begroeide delen, broedden tapuiten. Meer oostelijk, in de duinvlaktes in de richting van het Rietmoeras lag een van de plekken waar de kemphanen hun schijngevechten hielden.

Vogelkolonies zuidkant

Kolonies van de visdief en dwergstern aan de zuidkant van De Beer in 1939.
—   Download deze kaart in een hogere resolutie [jpg, 1850 x 1000 px, 1.1 MB]

Verstuivend duin met duinru?ne

Verstuivend duin, 1938. Foto Frans Kooijmans.

 

 

Aan de Brielsche Maas [5] [6] [7] Het middelste deel van het strand

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Kreek aan de zuidkant

Kreek aan de zuidkant van De Beer, 1936.

 

Verbrokkeld duinenlandschap

Verbrokkeld duinenlandschap aan de zuidkant van De Beer, 1927. Foto Niko Tinbergen.