Natuurmonument De Beer

De Vlierenlaan en omgeving [2] [3] [4] Het Rietmoeras

Kaart 1937 deel 3Het Breed was gedurende een groot deel van de geschiedenis van De Beer verpacht. In 1935 werd de Stichting Natuuurmonument De Beer opgericht. Een van de eerste daden van het bestuur was om beweiding van het Breed pas na de broedtijd toe te staan, zodat 'vertrappen van eieren en broedsels door vee wordt voorkomen'.

Het Breed grensde aan het noordelijke gelegen bouwland op de storten en van de oostelijk gelegen Scheurpolder. Hier kon het volgens Gerard Tijmstra in een artikel in De Levende Natuur uit 1927 vol zitten met trekkende tapuiten, paapjes, grasmussen, grasmussen, roodborsttapuiten, zwartgrauwe vliegenvangers, vinken en kepen. En van de roofvogels waren de asgrauwe, de bruine kiekendief en de slechtvalk en, later in het seizoen, de blauwe kiekendief en de ruigpootbuizerd hier veel geziene gasten. Tijdens de trek wilden ook sperwers en smellkens zich hier nog wel eens vertonen. Broedvogels waren in dit gebied vooral kieviten, akkerleeuweriken, graspiepers, tureluurs en kemphanen.

In het zuidelijk deel van Het Breed, vlak bij het moerasgedeelte van De Beer, was het - afhankelijk van het jaargetijde - genieten van onder andere goudplevieren, watersnippen, gele en witte kwikstaarten, kneutjes, fratertjes, groenlingen, strandleeuweriken, bontbekjes en strandpleviertjes. Het was allemaal van een overweldigende, en voor hedendaagse begrippen onbegrijpelijke, rijkdom.

Het Breed voor de oorlog

Het Breed voor de oorlog. Foto Jan Pieter Strijbos/Collectie Nederlands Fotomuseum.

De Vlierenlaan en omgeving [2] [3] [4] Het Rietmoeras

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Grutto op Het Breed

Grutto op Het Breed. Foto Frans Kooijmans uit 'Het Vogeleiland'.