Natuurmonument De Beer

Het Breed [3] [4] [5] Aan de Brielsche Maas

Kaart 1937 deel 3Het zuidoostelijk deel van De Beer werd in beslag genomen door een uitgestrekt moerasachtig getijdengebied met geulen en dichte vegetatie: het Rietmoeras. De naam Rietmoeras is afkomstig van de auteurs van het boek Het Vogeleiland. De auteurs geven echter zelf toe dat de naam eigenlijk niet klopt, want riet groeide er niet, biezen des te meer. Dit gebied, dat ook wel de Vogelplaat werd genoemd (zoals op de topografische kaart), was ruim 300 ha groot, ongeveer een kwart van het totale oppervlak van De Beer.

Het was een gebied met metershoge vegetatie, ook wel bescheven als een 'prachtwildernis', moeilijk deels onmogelijk begaanbaar en bovendien verraderlijk. Het stond in open verbinding met de zee en met vloed kon het water razendsnel opdringen (zie ook het verhaal van de pastoors op de kaart van Jan Joost ter Pekwijk [in bewerking]).

De 'biezenwildernis' was het domein van de bruine kiekendieven. Aan de rand waar het moeras overging in de slikken van de Brielse Maas, was het altijd een drukte van belang. Uit Het Vogeleiland: '[...] voor zoover het oog reikt is het bespikkeld met voedselzoekende of rustende vogels'.

De Vogelplaat zou in de Tweede Wereldoorlog worden ingepolderd; een omstereden kwestie waarover na de oorlog een heftige discussie uitbrak. Na de oorlog vonden tientallen boeren die hun boeredreij op Walcheren hadden verloren, hier hun broodwinning.

In het Rietmoeras

In het Rietmoeras. Foto Niko Tinbergen, uit 'Het Vogeleiland'.

 

Het Breed [3] [4] [5] Aan de Brielsche Maas

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Op de grens van het Rietmoeras met de Brielsche Maas lagen uitgestrekte slikken en schorren

Op de grens van het Rietmoeras met de Brielsche Maas lagen uitgestrekte slikken en schorren. Wie dit zijn, is niet bekend. Foto Niko Tinbergen, uit 'Het Vogeleiland'.

 

Nieuwland

Aan de zuidkant van De Beer. Foto Frans Kooijmans.