Natuurmonument De Beer

De Kemphaan is een vogel van natte heide- en veengebieden, natte beekdalen en vochtige (duin)graslandgebieden. Het zijn alle systemen die in Nederland al lang onder druk staan; vandaar de stelselmatige teruggang. Ook De Beer had een aantal vochtige gedeelten, met name in het zuidelijk deel, waar de Kemphaan tot broeden kwam, de Kemphanenwei.

Filmfragment

Het eerste fragment is het deel over de Kemphen uit de film van Simon de Waard over De Beer. Het tweede fragment zijn fraaie opnames van Kemphanen op de kampplaats. Het is niet zeker of deze laatste opnames op De Beer zijn gemaakt.

 

Literatuur

 

Logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018