Natuurmonument De Beer

Niet overdrijven

De Bontbekplevier was dan weliswaar een vertrouwde gast op De Beer, maar van de aantallen moeten we ons geen overdreven voorstelling maken. Het ging slechts om enkele tientallen. Mogelijk dat de vogel al vanaf het begin van de twintigste eeuw op De Beer voorkwam. Er is echter weinig over gerapporteerd.

Ook tegenwoordig is de Bontbekplevier in Nederland zeker niet algemeen. Het aantal broedparen in Nederland schommelt volgens SOVON tussen de 350 en 400.

Filmfragment

Het eerste fragment is een deel van de film van Simon de Waard over De Beer. Het begint met een opname van de Gele Hoornpapaver; ook al een bijzonderhied van de Beer. Aan de omgevingskenmerken te zien zijn de opnames gemaakt in de Aanspoelselhoek.

Het tweede fragment is ontdekt tussen 'afval'materiaal van Simon de Waard. Ook dit fragment is opgenomen in de Aanspoelselhoek. Dit fragment is geplaatst met vriendelijke toestemming van Beeld en Geluid.

 

Literatuur

—  Meininger, P., Arts, F.P. & Swelm, N.D. van, Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied: ontwikkelingen, knelpunten, potenties, Middelburg/Oostvoorne 2000.

 

Logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018