Natuurmonument De Beer

 

Einde

Laatste wijziging

27 oktober 2023

Toelichting bij de afbeeldingen

Van veel foto's is een betere kwaliteit op aanvraag beschikbaar. Aanvraag.

 

 0. Titel diaserie.

 1. Steiger van De Beer.

 2. Uitzicht op de Waterweg.

 3. Kievitenplas.

 8. Broedende tureluur.

 9. Broedende grutto.

10. Kemphanen op de kampplaats.

11. Kemphanen en kemphen op de kampplaats.

12. Kemphennetje bij het nest.

13. Jong kemphaantje.

14. Overzicht van een gedeelte van het duinterrein.

20. Velduil.

21. Kluut bij het nest.

22. Jonge kluut.

23. Scholekster bij het nest.

24. Strandplevier (vrouwtje) bij het nest.

25. Strandplevier (mannetje).

26. Bontbekplevier op het nest.

27. Kleine plevier op het nest.

28. Jonge kleine plevieren.

29. Jonge kleine plevier.

30. Kolonie van grote sterns

31. Eieren van de grote sterns.

32. Groepje broedende grote sterns.

33. Visdiefje bij het nest met een jong en een ei.

34. Visdiefjes met jong.

35. Legsel van de dwergstern.

36. Dwergsterns met jong.

37. Lachstern bij het nest.

38. Jonge lachstern wordt gevoerd.

39. Opzichter Korfmaker (bij het nest van een lachstern).

40. Jonge lachsterns.

41. Lachsternfamilie in de omgevlng van het nest.

42. Kapmeeuwen op de broedplaats.

43. Zo ziet dus een kapmeeuwenei er uil! [De jongen is de zoon van Simon de Waard, Hans]

45. Stormmeeuw op het nest.

47. Nest met jonge zilvermeeuwen.

48. Jachtopzichter Pols.

49. Bruine kiekendief op het nest.

50. Kievitenplas.

51. Gele hoornpapaver.

53. Stuifduinen.

54. Morinelplevier.

55. Kreek.

57. Voedselzoekende lepelaars.

58. De Wulp.

59. Samenkomst van enkele kreken, de zgn. Driesprong.

60. Zeegezicht vanaf de Pier van De Beer.