Natuurmonument De Beer

Kale vlaktes

De Dwergstern houdt van kale, zandige plekken. De aanwezigheid van schelpen is helemaal mooi, omdat dan de eieren door hun schutkleur (en later ook de jongen) nauwelijks opvallen.

De jaren dertig van de vorige eeuw waren de hoogtijdagen van de Dwergstern op De Beer. De vogel broedde in vier kolonies van enkele tientallen tot tweehonderd broedparen die verspreid lagen over het Groene Strand. We weten dit uit de verslagen van de bewakers van de Beer in de jaren dertig. Bijzonder fraai is de kaart die opzichter Bouma van de broedkolonies van sterns en kluten in 1939 op het Groene Strand tekende (zie rechts bij 'De kaart van Bouma'). We zien hier onder andere zeven groepen van broedende Dwergsterns. Wat opvalt dat de kolonies aan de randen liggen, dus veel dichter bij het water dan de kolonies van de Visdieven en Grote Sterns.

Aantallen

Rond 1900 broedden er al Dwergsterns op De Beer. De jaren dertig en het begin van de jaren veertig vormden het hoogtepunt met tussen de vier- en vijfhonderd broedparen op De Beer. Dat was op dat moemnt ca. 80% van de populatie in Nederland. Na de oorlog nestelden de Dwergsterns op De Beer vooral in de Aanspoelselhoek aan de noordkant van het Groen Strand, maar wel in veel kleinere aantallen. ook de Dwergsterns hadden zeer te lijden van vergiftiging door bestrijdingsmiddelen in de jaren zestig. De Dwergsterns waren toen vrijwel geheel uit Nederland verdwenen. Pas vanaf 1980 werden weer kleine aantallen in Nederland waargenomen. Tegenwoordig ; enkele tientallen tot honderd broedparen.

Filmfragment

Hier het deel van de film van Simon de Waard over de Dwergstern. Aan de omgevingskenmerken te zien zijn de opnames gemaakt in de Aanspoelselhoek.

 

Literatuur

 

Logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018