Natuurmonument De Beer

Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer

In onze eigen mededelingenreeks verschijnen publicaties die op onderdelen nadere informatie over natuurmonument De Beer geven.
— Zie voor een overzicht van de tot nu verschenen notities bij Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer.

Publicaties van Stichting Natuurmonument De Beer

De Stichting Natuurmonument De Beer heeft in zijn bestaan maar een gering aantal publicaties uitgebracht. [In bewerking]

Het Vogeleiland

De klassieker uit 1930 over natuurmonument De Beer van Gerrit van Beusekom, Frans Kooijmans, Martien Rutten en Niko Tinbergen. — Het Vogeleiland

Verhalen over De Beer

Met persoonlijke verhalen over De Beer door mensen die De Beer nog hebben gekend. — Verhalen over De Beer

Artikelen in natuurtijdschriften

— 1. Artikelen tot 1945
— 2. Artikelen na 1945

Teksten in andere publicaties

Teksten over De Beer zijn ook verschenen als onderdeel van een aantal boekpublicaties en als serie artikelen in een krant. — Teksten in andere publicaties.

Kaarten

Er zijn veel kaarten van De Beer in digitale vorm beschikbaar gekomen. Hier een selectie van dit materiaal. [In bewerking]

Kaart van Ter Pelkwijk

Een curieuze tekening van De Beer van de hand van Joost ter Pelkwijk. De tekening dateert waarschijnlijk uit het begin van de jaren dertig. De kaart geeft op humoristiche wijze uitleg over vele zaken die de Beer betreffen. Niet alleen over het landschap, maar ook over de mensen en de vele avonturen. [In bewerking]

Kunst

Bij natuurmonument De Beer is kunst niet het eerste wat in een mens opkomt. Toch zijn er bezoekers geweest die zich hebben ingespannen om in tekening, schilderij, aquarel en wat dies meer zij, De Beer vast te leggen. [In bewerking]

Bijzondere documenten

Er zijn een aantal documenten die direct te maken hebben met de ondergang van De Beer. Ze geven een merkwaardige kijk op de toenmalige gang van zaken.
Bijzondere documenten.

Bronnenonderzoek

Het boek 'Een eersteklas landschap' over de geschiedenis van het natuurmonument De Beer verscheen in oktober 2007. Het boek was het resultaat van een onderzoek van vijf jaar. Een onderzoek waarbij veel archiefmateriaal werd bestudeerd en veel bibliotheken zijn aangedaan. Er is vaak naar mijn bronnen gevraagd, nadat het boek was verschenen. Deze publicatie geeft een overzicht van veel van wat tijdens het onderzoek is bestudeerd. Daarbij is soms ook enige inhoudelijke informatie over de bewuste bronnen opgenomen.

Deze informatie kan desgewenst in de toekomst gebruikt worden om verder onderzoek te doen naar de geschiedenis van De Beer. Het verhaal over de teloorgang van De Beer is immers niet af; zeker zal bij verder onderzoek nieuw materiaal gevonden worden. Zo is geschiedenis: het gaat over het verleden, maar het blijft levend.

— Download 'Bronnen van informatie over het natuurmonument De Beer', versie 3, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer no 1, 2014, 62+vi pagina's, 1 MB pdf

En natuurlijk ook nog dit

— Het boek 'Een eerste klas landschap' uit 2007.

 

Logo

Laatste wijziging

18 april 2020

Terzijde

Mededelingenreeks De Beer

Mededelingereeks De Beer.

 

Het Vogeleiland

Het Vogeleiland

 

Kaart ter Pelkwijk

Deel van de kaart van De Beer
door Jan-Joost ter Pelkwijk
, begin jaren dertig.