Natuurmonument De Beer

De agenda met bijlage van de vergadering van de gemeenteraad van Rotterdam op 28 november 1957. In deze vergadering werd het formele besluit genomen voor de aanleg van Europoort. Merk ook op dat het punt 'plan-Europoort' onedr nummer 30 als laatste op de agenda staat. Daar is destijds vast over nagedacht.

De kwitantie van de verkoop van het grondgebied van De Beer. Voor bijna 15 miljoen gulden kon de grond van De Beer door de gemeente Rotterdam worden aangekocht en opgeruimd. Omregekend naar nu en rekening houdend met de inflatie zou 15 miljoen gulden van toen overeenkomen met ongeveer 40 miljoen euro nu. De kwitantie bevindt zich in het Brabants Historisch Informatie Centrum in De Bosch.

In december 1963 deed het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer een persbericht uitgaan over de nadere sluiting van De Beer. Merkwaardig klinkt de zinsnede: 'In 1959 werd ca. 175 ha van het mooiste deel van het natuurreservaat opgespoten ten behoeve van het hoogoventerrein. Een bittere ervaring voor de natuurbescherming is, dat deze grond, waarvoor o.a. Het Breed en de Klutenplas werden opgeofferd, nog steeds ongebruikt ligt'. Merkwaardig als we terugdenken aan de dociele houding van het bestuur. En ook als we ons de uitspraken van voorzitter Van der Meer voor de geest halen, toen hij in het begin van de jaren zestig opmerkte dat De Beer nog tientallen jaren zou blijven bestaan. Eveneens in december 1963 stuurde het bestuur een brief aan de Vrienden van De Beer.

 

Logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde