Natuurmonument De Beer

De oudste tijden

De Beer kende in de vijftiende eeuw een pril begin. In de achttiende eeuw veroorzaakte de ligging van zandbanken, waaronder de voorlopers van De Beer, problemen voor de zeevaart van en naar de haven van Rotterdam. Vroege plannen om de problemen op te lossen werden niet uitgevoerd of bleken onvoldoende. Pas halverwege de negentiende eeuw lukte het met de aanleg van de Nieuwe Waterweg om Rotterdam een goede vaarweg naar de zee te geven. Afgezien van de aanleg van dit kanaal zijn er tot dan geen grote menselijke ingrepen in het gebied geweest.
De oudste tijden

1870-1940

De periode waarin De Beer als natuurgebied tot ontwikkeling kwam. De eerste meldingen over het bijzondere karakter van De Beer verschenen. De Vogelbescherming deed zijn intrede. Formalisering van het beheer. Er was in deze periode nog steeds geen sprake meer van grootschalige ingrepen.
1870-1940

1940-1945

De Duitse bezetters legden op De Beer omvangrijke verdedigingswerken aan. Een deel van De Beer werd zelfs ingepolderd. Het landschap ging volledig op de schop.
1940-1945

1945-1955

Na de oorlog was De Beer onherkenbaar veranderd. Toch werd het herstel ter hand genomen. Het karakter van De Beer was wel fundamenteel veranderd. Van grootschalige ingrepen was vooralsnog geen sprake meer.
1945-1955

1955-1964

De plannen voor de aanleg van grote havens op de kop van Rozenbrug kwamen op de tekentafel. Geruchten over aantasting van De Beer gingen over in concrete plannen. Rotterdam presenteerde eind 1957 de plannen voor Europoort. In 1958 begonnen de werkzaamheden. De aantasting bleek de voorbode van een volledige teloorgang. De Beer zou vrijwel geheel verdwijnen. Op 1 januari 1964 sloot natuurmonument De Beer voorgoed.
1955-1964

De Beer revisited

Wat is er heden ten dage nog dat aan De Beer herinnert? Vrijwel niets natuurlijk, kijk maar eens naar de topografische kaart van 2007. Maar toch ...
De Beer revisted

 

Laatste wijziging

15 oktober 2018