Natuurmonument De Beer

Jan Pieter Strijbos begon in 1923 met filmen. Hij bereisde de gehele wereld. Al het materiaal was mede bedoeld voor zijn vele voordrachten, boeken en artikelen. Strijbos is vooral bekend geworden door zijn enthousiaste, levendige en persoonlijke stijl van schrijven. Strijbos' foto's van De Beer zijn gedeeltelijk bewaard gebleven en bevinden zich bij het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam; de eerste foto's dateren al van 1908.

Strijbos schreef in 1978 een artikel in 'De Levende natuur' waarin hij terugkeek op De Beer (zie ook onder). Hij besluit het artikel met: 'Dat het paradijs van De Beer voor goed verloren kon gaan, is een bewijs dat de status van een Natuurmonument niet onaantastbaar is, maar opgeofferd kan worden wanneer de belangen van de industrie hoger worden aangeslagen dan die van natuurbehoud. Dat dit onvergetelijke landschap van een unieke bekoring en tevens een studieveld van onuitputtelijke rijkdom vernield werd, is te wijten aan onjuist inzicht van onze overheid en aan gebrek aan verantwoordelijkheid ten opzichte van ons nageslacht. Het gehele gebied van Europoort werd een verschrikking. En wat te zeggen van de mensen die daar gedwongen worden te werken en te wonen?'

In hetzelfde artikel schenkt Strijbos overigens ook aandacht aan de merkwaardige kaart van De Beer die door Jan-Joost ter Pelkwijk is gemaakt.
— De kaart van De Beer door Jan-Joost ter Pelkwijk [we werken eraan]

Artikelen van Jan Peter Strijbos

Strijbos schreef onder andere de onderstaande verhalen en artikelen waarin De Beer aan de orde komt.

— Het verhaal 'Op "De Beer" ' uit het boek 'Waar de stilte spreekt', ca. 1925.
— Het verhaal 'Laplanders' uit het boek 'De luister van het land', 1930.
— Een nieuwe broedvogel in Nederland. De Wandelaar 3, 316-316, 1931.
— Het vogeleiland “De Beer” exit. De Levende Natuur 81, 1-8, 1978. — Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern

 

Logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Strijbos te paard

Strijbos te paard op een onbekebde locatie. Foto collectie Ed Buijsman.