Natuurmonument De Beer

[20221110 Nieuwe informatie] Op 28 augustus kreeg ik een bericht van Ann den Bakker, de dochter uit het tweede huwelijk van Wabe Korfmaker. Zij wees mij erop dat de informatie op deze pagina deels onjuist is. De diaverzameling was oorspronkelijk in haar bezit. Ann ontdekte op de begrafenis van haar vader dat er nog een andere tak van de familie bestond, namelijk de kinderen uit het eerste huwelijk. Dat was haar nooit verteld. De diaverzameling die Ann in haar bezit had, werd door haar uitgeleend aan Piet, zodat die een en ander eens kon uitzoeken. Van dat uitzoeken is nooit iets terecht gekomen. De dia's zijn ook nooit naar Ann teruggegaan. Uiteindelijk zijn de dia's via de geschetste omzwervingen bij mij beland en via mij in het depot van het museum. Deze aanvullende geschiedenis maakt ook duidelijk waarom er zoveel anders-dan-De-Beer-materiaal in de verzameling zit.


 

Piet Korfmaker Op 20 november kreeg ik een telefoontje van Iris Korfmaker, dat haar vader Piet Korfmaker op 19 november 2019 was overleden. Zijn gezondheid was al jaren niet best, maar deze was plotseling sterk achteruitgegaan. In de zomer bezochten mijn vrouw en ik Piet nog. Een maand geleden hadden we voor het laatst telefonisch contact. Piet is 90 jaar geworden. Voor de volledigheid: Piet was de oudste zoon van Wabe Korfmaker, de opzichter van De Beer.

 

De eerste kennismaking

Op 14 juli 2004 reden Gerard Ouweneel en ik richting Bolsward. We waren op weg naar Piet Korfmaker. Het was Gerard gelukt het adres van deze zoon van Korfmaker te achterhalen. We werden allerhartelijkst ontvangen door Piet en zijn vrouw Tinie. Het zou een memorabele middag worden. We vertrokken namelijk uit Bolsward met achterin de auto een paar kratten met dia's die door Wabe Korfmaker op De Beer waren gemaakt. Bovendien kregen we het adres van Maarten Bakelaar mee met daarbij de mededling dat die 'ook nog wel wat van De Beer zou hebben'. Dat bleken later een aantal bomvolle fotoboeken en een verzameling dia's te zijn.

Een markante persoonlijkheid

Piet heeft een roerig leven gehad. In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit; Piet was toen nog net geen 11 jaar. Naar eigen zeggen moest hij in de oorlog zijn vader helpen om in het levensonderhoud van de familie te voorzien. Na de oorlog heeft Piet van alles gedaan om de kost te verdienen: werken bij boeren en tuinders, varen op de grote en wilde vaart als kok van het schip en af en toe zijn vader assisteren op De Beer. Piet kon over zijn avonturen mooie verhalen vertellen, vooral over zijn belevenissen op de vaart.

Eind jaren veertig leerde Piet Maarten Bakelaar kennen. Het was het begin van een levenslange vriendschap. In 1956 kwam Tinie in beeld. Het betekende het einde van het varende bestaan. Piet verhuisde naar Bolsward, waar Tinie woonde. In 1958 trouwden ze. Het vertrek naar het noorden vormde het begin van Piets werkzame leven in de horeca. Tot 1980 dan ... toen werd hij afgekeurd en arbeidsongeschikt verklaard.

Piet was een man met een markante persoonlijkheid. Niet altijd even gemakkelijk in de omgang, maar als het ijs eenmaal was gebroken, was Piet hartelijk en zorgzaam. En als het over De Beer ging, was het altijd goed praten met hem. Hij had een zeer brede interesse, met als accenten vogels, de Tweede Wereldoorlog en natuurlijk De Beer. In 2018 overleed Tinie, het werd stil in huis. Piet sloeg zich er goed doorheen, waarbij hij zijn kenmerkende optimisme behield: 'Ik ga voor de honderd.' Het heeft niet zo mogen zijn.

Nog een persoonlijke noot

Ik heb, nadat in 2007 mijn boek over De Beer was verschenen, altijd met Maarten Bakelaar en Piet Korfmaker contact gehouden. Beiden stelden destijds na een eerste kennismaking onmiddellijk al hun fotomateriaal over De Beer beschikbaar. Maarten overleed in 2011. Nu Piet is overleden, heb ik geen contacten meer met mensen die zelf nog op De Beer hebben gewoond of gewerkt.

Ed Buijsman, 25 november 2019

 

Laatste wijziging

10 novenber 2022

Terzijde

Piet Korfmaker

Piet Korfmaker op De Beer, waarschijnlijk eind jaren veertig. Foto ex-collectie Piet Korfmaker.

 

Foto boven in het kader links.
Piet in 2004. Foto Westland Televisie.