Natuurmonument De Beer

Van alles en nog wat

De levensloop van Wabe Korfmaker was, voordat hij op De Beer terecht kwam, nogal grillig geweest. Korfmaker werd geboren op 19 november 1904 in het Friese Koudum. Wabe was een van veertien (14) kinderen uit een gezin dat grote armoede kende. School was niet aan Wabe besteed. Drie klassen van de lagere school: dat was volgens Wabe genoeg. Zelf zei hij hier later over: 'Ik kon lezen en schrijven en toen ze in de vierde klas begonnen te vertellen over al die leugenaars en moordenaars, besefte ik dat er iets niet klopte. Ik ging zwerven'. Zelf omschreef hij zich eens al vroeg als een 'bevlogen mens' met niet alleen liefde voor de natuur maar ook met een sterk religieus besef.

Hij had allerlei baantjes, totdat hij in 1929 met vrouw Nel en kind Piet in Den Haag terecht kwam. Aldaar was hij jarenlang vogelverzorger bij de Vogelbescherming. In april 1940 kwam Korfmaker voor het eerst in contact met De Beer. Het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer stelde Korfmaker in die maand aan als tweede opzichter naast De Jager. Korfmaker kreeg met zijn gehele gezin onderdak in het huisje van de Vogelbescherming. Het verblijf van het gezin Korfmaker was echter van korte duur. Om onduidelijke reden kreeg Korfmaker echter in juni van datzelfde jaar al weer ontslag.

Nu écht op De Beer

Kort na de oorlog was Korfmaker enige tijd bode bij het ministerie van Financiën. Het is denkbaar dat Korfmaker en H. Bakker, die in 1947 in het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer is gekomen, elkaar daar hebben leren kennen. Al snel na de oorlog kwam het bestuur tot het besluit dat er (opnieuw) een opzichter voor De Beer nodig was. Het is echter zeker niet zo dat Korfmaker als opzichter gevraagd is, zoals hij later zelf zou beweren. Misschien heeft zijn overtuiging 'Vogelwachter wórd je niet, dat bén je' bij de sollicitatie wel geholpen. Feit is dat hij uit zeven kandidaten uitgekozen werd en een (voorlopige) aanstelling voor een jaar kreeg ingaande 15 maart 1946. Korfmaker meldde in zijn eerste verslag aan het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer: 'Dinsdag met gezin en inboedel gearriveerd. Woensdag de boel een beetje ingeruimd, zoodat van die dagen niet veel gerapporteerd kan worden.' Korfmaker en zijn gezin kregen een wel heel riant onderkomen: het prachtige huis aan de Waterweg: Die Blencken.

Korfmaker was opzichter én bewaker van De Beer. Ook het verzorgen van rondleidingen behoorde tot zijn werk. Zijn vrouw Nel verkocht in de begintijd de toegangsbewijzen voor De Beer. Korfmakers persoonlijke leven kende in het begin van de jaren vijftig de nodige woelingen. In 1951 was zijn vrouw zwanger van hun vijfde kind. In deze periode leerde Korfmaker Anna Maria den Ouden kennen met wie hij een relatie kreeg. Korfmaker trouwde met Anna in 1955. Uit het huwelijk werd in 1956 een dochter geboren.

De Beer ten onder

De ingrepen op De Beer aan het eind van de jaren vijftig hadden consequenties voor de huisvesting van Korfmaker. Het opspuiten van het noordelijk deel van De Beer betekende dat alle gebouwen in dit deel van De Beer, waaronder Die Blencken, verdwenen. Vervangende accommodatie werd aan de zuidkant van De Beer gerealiseerd: een dubbele, houten Noorse woning. De ene helft was voor Korfmaker, de andere helft - met vergaderruimte, drie slaapkamers en een badkamer - was voor het bestuur van Stichting Natuurmonument De Beer. Toen ook dit deel van De Beer aan de beurt was om te verdwijnen, verhuisde Korfmaker naar een nieuw huis aan de rand van het nieuwe 'natuurgebied', de Kleine Beer. Het was een cynisch detail dat Korfmaker al snel vanuit zijn achtertuin in noordelijke richting uitzicht had op de industriecomplexen die De Beer in bezit hebben genomen. Korfmaker ging in 1974, toen de Stichting Natuurmonument De Beer werd opgeheven, met pensioen. Hij was toen al 70 jaar.

Van oude tijden

In 1988 organiseerde de historische vereniging Oud Rozenburg een tentoonstelling over De Beer. Naast fotomateriaal en kaarten maakten ook de film van Simon de Waard over De Beer en een diaserie over De Beer deel uit van het programma. Korfmaker zelf gaf op de openingsavond van de tentoonstelling een toelichting bij de diaserie die geheel was samengesteld uit door hem zelf gemaakte dia's. Hij was toen 83 jaar. Wabe Korfmaker is overleden op 30 januari 1993 op de leeftijd van 89 jaar.

# Er was nog een Wabe Korfmaker uit hetzelfde huwelijk en deze ging vooraf aan 'onze' Wabe. Het ging om een Wabe geboren op 27 juni 1903 te Koudum en overleden op 3 november 1903 te Akkrum; dus slechts vier maanden oud.

 

Logo

Laatste wijziging

13 november 2022

Terzijde

Korfmaker in het terrein

Wabe Korfmaker in het terrein; onberispelijk
gekleed en vrijwel altijd met een verrekijker,
jaren vijftig. Foto collectie Ed Buijsman.

 

Korfmakerbij de meeuwen

Wabe Korfmaker bij de kolonie van de
kapmeeuwen, jaren vijftig. Foto Kees Scherer.

 

Handtekening Korfmaker

Was getekend, Wabe Korfmaker.