Natuurmonument De Beer

Gerrit van Beusekom was na zijn studie achtereenvolgens leraar biologie, conrector en rector in Bussum (1929-1948), Amsterdam (1931-1933,1947-1957,1960-1971) en Amstelveen (1957-1960). Van Beusekoms hart ging vooral uit naar vogels en vogelfotografie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het boek Het Vogeleiland. De samenstellers van dit boek hadden elkaar reeds in hun middelbare schooljaren op De Beer ontmoet en evenals zij behoorde Van Beusekom tot de groep van de zogeheten Haagsche Trekwaarnemers onder leding van G.J. Tijmstra. Verschillende van zijn vogelfoto's waren reeds verschenen in J.P. Bouma, Het Haagsche vogelboek (1926), en W. Tolsma, 's-Gravenhage als vogelstad (1929). Het foto-archief van Van Beusekom, waaronder vroeg beeldmateriaal van De Beer, is na zijn overlijden helaas verloren gegaan. Er resteren daarom van zijn hand vrijwel alleen foto's in boeken en tijdschriften.

Bron: K.H. Voous, In de ban van vogels, Scheffers, Utrecht, 1995 en R. Vlek.

Artikel van Van Beusekom

— G.A. van Beusekom, De planten van den Hoek van Holland, De Levende Natuur 32, 273-284, 1928. Download dit artikel bij Natuurtijdschriften.nl Extern

 

Logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Landschap