Natuurmonument De Beer

 

 

 

Einde

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Toelichting bij de foto's

Van veel foto's is een betere kwaliteit

op aanvraag beschikbaar. Aanvraag.

 

Hieronder de originele beschrijvingen van de foto's zoals die in 'Het Vogeleiland' worden gegeven.

 

 1. De wollig-witte borst blinkt in de laagstaande zon als verschgevallen sneeuw.

 2. Op de groote schelpvlakte is de strandplevier niet gemakkelijk op te merken.

 3. De Lepelbladvlakte in 't moeras.

 4. Het prachtig verborgen legsel van den Tureluur.

 5. Jonge Bonte Piet.

 6. Een tijd lang zit hij zoo rustig te broeden.

 7. Even houdt hij de ranke wieken wijd omhooggericht.

 8. .. steeds schikt en verschikt hij ...

 9. In de stuifduinen.

10. De vlier aan den rand van den afgrond ....

11. Blauwe Zeedistels.

12. Broedende Kluut.

13. Een Euphorbia-helling.

14. Een onzer mooiste orchideetjes.

15. Een groepje van de Moeraswespenorchis.

16. .. met den snavel vol nestmateriaal.

17. De tweede strijkt neer.

18. De slagpennen staan nog schuin omhoog.

19. Het voeren van de jongen.

20. Calidris m. maritima Brünn. De Paarse Strandloper, die de menschen nog niet kent.

21. Ieder heeft zijn eigen plaats.

22. Donsjongen van den Bruinen Kiekendief (Circus aeruginosus aeruginosis L.).

23. Onze Kiekendieven zijn nu ware reuzen geworden.