Natuurmonument De Beer

Hier te bekijken

Filmpje van Frans Kooijmans van De Beer, 1932 (!)

Een deel van de film van Simon de Waard over De Beer, 1948

Een deel van de film van Simon de Waard bij de DVD 'Een eeuw vogels beschermen', 1948

Broedgeval van de Lachstern, 1949

Kleurenfilm van De Beer van Simon de Waard, rond 1950

De Beer in Polygoonjournaals

Lange kleurenfilm van De Beer van Karel Waldeck, jaren vijftig

Kort filmpje van de familie Buijsman (!) op De Beer, 1958

Fragment uit de documentaire 'Polders voor industrie', 1962

'Vergeten verhalen' van RTV Rijnmond, 2007

Under six meters of sand, prachtige documentaire van Noëlle Ingeveldt, 2020

Filmmateriaal

Overzicht van films over De Beer

Geluidsopnames

Jan Joost ter Pelkwijk over De Beer op een geluidsopname uit de jaren dertig.
— Interview met Ed Buijsman op 14 oktober 2007 bij het programma 'Vroege vogels' bij verschijning van het boek Een eersteklas landschap.
— Interview met Ed Buijsman op 22 oktober 2007 bij het programma 'Vergeten verhalen' van Radio Rijnmond bij verschijning van het boek Een eersteklas landschap.
— Interview met Ed Buijsman op 14 augustus 2013 nogmaals bij het programma 'Vergeten verhalen' van Radio Rijnmond.

Bovenstaande geluidspnames allemaal bij elkaar op de pagina 'geluidsopnames'.

 

Logo

Laatste wijziging

27 oktober 2023

Zie ook elders

Enig filmmateriaal is te bekijken bij het Stadsarchief Rotterdam. Het gaat om de 70 minuten lange film van Simon de Waard die hier volledig is te zien. Ook kan aldaar tegen betaling een kopie van de film worden verkregen.

Terzijde

Simon de Waard achter de camera

Simon de Waard is de maker van het enig bewaard gebleven professionele filmmateriaal van De Beer.
Foto collectie Hans de Waard.