Natuurmonument De Beer

Synopsis

De film is op 27 november 2017 bekeken door Luuk Draaijer, Gerard Ouweneel, Ed Veling en Ed Buijsman. Op basis hiervan is een zeer globale synopsis opgesteld. Niet alles kon met zekerheid worden geduid,. Zeker is wel dat, hoewel de film is overgeleverd als handelend over De Beer zeker niet alle beelden De Beer betreffen. Het was echter niet altijd duidelijk waar de beelden dan wel werden gefilmd. Suggesties in deze zijn welkom (e-mail Ed Buijsman).

Let op! De totale lengte van de film is 37 minuten. Een film met alleen de delen die (vermoedelijk) over De Beer gaan, is nog in bewerking.

 

 

Dank

De film is op deze website geplaatst met vriendelijke toestemming van Pim Waldeck, Den Haag. Dankzij de vriendelijke medewerking van den zoon van Karel Waldeck, Pim Waldeck, en Gerard Ouweneel konden we een lange kleurenfilm van De Beer laten digitaliseren. De film is waarschijnlijk ergens uit de jaren vijftig.

 

Logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Over Karel Waldeck

Voor achtergronden over de persoon en het vogelleven van Waldeck zie Uit Mr P.W. Waldeck, Waldeck, de geschiedenis van het geslacht Waldeck (Immenhausen) in Nederland, het deel 'De veldornitholoog'.pdf Aan dit document is het lemma over Karel Waldeck in het onvolprezen boek van Karel Voous, 'In de ban van vogels', Scheffers Utrecht, 1996, toegevoegd.

Terzijde

Karel Waldeck

Karel Waldeck. Foto collectie K.H. Voous.