Natuurmonument De Beer

In feite deed hij aanvankelijk de ledenadminsitratie van de vereniging. Het was het begin van een lange loopbaan bij Natuurmonumenten die in 1953 zou eindigen. Hij was toen inmiddels hoofddirecteur.

Drijver vervulde veel andere bestuursfuncties, waaronder bij Nederlandsche Vereeniging van Vogels (1914-1956), de Nederlandse Ornithologische Vereniging (1929-1941). Ook was Drijver vanaf het begin (1935) bestuurslid van de Stichting Natuurmnument De Beer. Drijver zou zijn afkomst van Texel nooit verloochenen en bleef zijn hele leven een echte vogelman.

In 1956 werd als eerbetoon aan Drijver het natuurmonument De Bol op Texel omgedoopt tot Drijvers Vogelweid De Bol. Jan Drijver is begraven op het kerkhof van de Nederlands Hervormde kerk in Den Hoorn, Texel.

Het is waarschijnlijk door toedoen van Drijver dat In het begin van de jaren twintig en de eerste helft - dus nog lang vóór het ontstaan van de Stichting Natuurmonument De Beer – De Jager in het broedseizoen als vogelwachter op De Beer werd aangesteld.

Het graf van Jan Drijver bevindt zich op het kerkhof bij de Hervormde kerk van Den Hoorn op Texel. Simon de Jager is overigens op hetzelfde kerkhof begraven.

Graf van Jan Drijver

Het graf van Jan Drijver (en zijn vrouw) op het kerkhof van de Hervormde Kerk in Den Hoorn, Texel. Op zoek zijnde naar het graf van Jan Drijver deed ik navraag bij medewerkers van de kerk. Deze konden mij niet helpen. Sterker nog: ze hadden nog nooit van Jan Drijver gehoord. Foto Ed Buijsman.

Van de hand van Jan Drijver

— J. Drijver (1934) Texel. Het Vogeleiland. De Spieghel, Amsterdam. [Deze eerste druk is voor een bedrag van tussen de 10 en 15 euro nog te krijgen. De tweede druk uit 1958 is voor minder dan 10 euro verkrijgbaar]
— J. Drijver (1917) Griend en zijn vogels. De Hollandsche Revue 23 oktober 1917, pp. 593-597.
— J. Drijver (1918) Griend en zijn vogels. Verslagen der algemeen vergaderingen van 28 mei 1913, 2 mei 1914, 8 mei 1915, 6 mei 1916 en 12 mei 1917 en bijdragen over enkele terreinen der vereeniging, pp. 103-110.
— J. Drijver (1921) Aan den Overkant. Algemeen Handelsblad 2 juni 1921, p. 5. pdf

Over Jan Drijver

— M. Coesèl (2006) Biografie van Jan Drijver (1886-1963) bij de Heimans en Thijsse Stichting.
— H.P. Gorter (1986). Ruimte voor natuur. 80 jaar bezig voor de natuur van de toekomst. Vereniging Natuurmonumenten,'s-Graveland, 422 pp.
— Kluijver, H.N. (1964) In Memoriam Jan Drijver. Ardea, 52, pp. 9–12.
— K.H.Voous (1995) In de ban van vogels. Scheffers, Utrecht, pp. 225-226.

 

Logo De Beer

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Jan Drijver

Jan Drijver in 1927.

 

Jan Drijver

Jan Drijver op latere leeftijd.

 

Bestuur van de stichting in 1961

Het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer bij de opening van het (tweede) Jacob Bakkerbos in 1961. Tweede van links is Jan Drijver; links naast hem staat opzichter Korfmaker..