Natuurmonument De Beer

Op de voorpagina van De VARA Radiogids stond Bert Garthoff afgebeeld met daarbij de tekst: 'Reporter en natuurliefhebber Bert Garthoff babbelt met de vogeltjes voor zijn klankbeeld over het natuurreservaat "De Beer", dat zondagochtend in ‘Weer of geen weer’ wordt uitgezonden'.

Deel van de pagina waarop 'Weer of geen weer' staat aangekondigd.
We leren hieruit dat Frans Wegman de samensteller was en dat Bert Garthoff de presentatie deed.

Op pagina 11 van de gids staat een artikel van één pagina over De Beer.
[0.2 MB]

Merkwaardig is dat noch Korfmaker in zijn verslag van augustus 1957 noch het bestuur van de stichting in het jaarverslag over 1957 melding maakt van dit bijzondere gebeuren.

 

Laatste wijziging

3 januari 2024

De overzichtspagina van het nieuws

Nieuws