Natuurmonument De Beer

[Update 25 juli 2919] Kees is overleden; zie bericht rechts

Een mooi voorbeeld is wat de hartstochtelijke NJN'er Kees van Leeuwen overkwam. Kees was in het bezit van een zogenaamde wetenschappelijke vergunning. Deze was geldig voor een jaar, maar niettemin was niet alles op De Beer toegankelijk. Wetenschap of niet. Maar Kees, die onder andere vogelinventarisaties deed en daarover ook rapporteerde aan het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer, dacht daar soms anders over.

Betrapt?

Eén zo'n keer was op 3 augustus 1952. Hij werd door Korfmaker in een verboden deel van het terrein betrapt. De 'overtreding artikel 461' kwam Kees duur te staan. Hij kreeg eind augustus een brief die was ondertekend door de voorzitter van Stichting Natuurmonument De Beer, J Bakker. De straf: de toegang tot terreinen van De Beer wordt Kees (voor altijd) ontzegd en de naam van Kees van Leeuwen wordt geschrapt uit de lijst van “vrienden'. De vriendenbijdrage van 5 gulden zal aan Kees worden terugbetaald.

Kees liet het er echter niet bij zitten. Hij schreef een brief aan rentmeester De Voogd. In deze brief benadrukte Kees zijn liefde en zijn verdiensten voor De Beer én zijn verdriet over de opgelegde straf. Uiteindelijk liet men genade voor recht gelden. Bij brief van 10 december werd de straf ingetrokken. Bakker schreef: 'Vertrouwd wordt, dat U het bestuur voortaan zult steunen in zijn streven de planten- en dierenleven op “de Beer” bescherming te verlenen en anderzijds het natuurreservaat in toelaatbare mate dienstbaar te maken aan de doeleinden der recreatie.' Ja, u leest het goed: recreatie.

Brie aan Kees van Leeuwen

De brief van de voorzitter van het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer, J. Bakker, waarin Kees van Leeuwen 'gratie' wordt verleend.

 

Kees van Leeuwen in 2010

Kees van Leeuwen
* Rotterdam, 19 september 1934 † Hellevoetsluis, 19 juli 2019

 

De foto's van Kees van Leeuwen zijn welwillend terbeschikking gesteld door de familie Van Leeuwen.

Laatste wijziging

[25 juli 2019] Kees op 19 juli 2019 overleden

 

Kees van Leeuwen in 1970

Kees op de Kwade Hoek in 1970.

 

Op 22 juli 2019 ontving ik het droevige bericht dat Kees van Leeuwen op 19 juli op 84-jarige leeftijd is overleden. Ik kende Kees niet goed en heb hem tijdens de voorbereidingen van mijn boek over de Beer slechts een paar maal ontmoet. Ik kan me hem echter goed voor de geest halen als een vriendeliijk, behulpzaam persoon die mooi kon vertellen over De Beer. Kees leende mij ooit een deel van zijn dagboeken uit. Hierop baseerde ik de publicatie 'Uit het vogeldagboek van Kees van Leeuwen'; zie ook hieronder.

 

Ik zal me Kees herinneren als een bijzondere, zachtaardige en natuurminnende man.

Terzijde

Iot het dagboek van Kees van Leeuwen

Uit het dagboek van Kees van Leeuwen.