Natuurmonument De Beer

Karel Schot was volgens Voous in zijn boek In de ban van vogels: 'onderwijzer, leraar biologie, vogelasielhouder en publicist'. Schot was in Rotterdam een bekende en geziene persoonlijkheid die door zijn bijzondere aanpak, velen tot enthousiasme voor de vogels en de natuur in het algemeen bracht'. Voous maakt ten onrechte geen melding van de beroemde 'vogelklas'. Rond 1950 werd bij de toenmalige schoolmeester Karel Schot een duif gebracht. Omdat hij graag biologieles gaf en ook zijn leerlingen interesse voor de natuur wilde bijbrengen besloot hij het dier in de klas te verzorgen. Samen timmerden ze een hok voor hem en na een tijdje was de vogel weer opgeknapt en kon weer vrijgelaten worden. Al gauw werd vaker een zielige vogel meegebracht door de leerlingen. En langzamerhand kwamen er steeds meer zelfgebouwde hokken in de klas te staan.

De filmstrook over De Beer

De NCRV schoolradio heeft in de jaren vijftig en zestig een groot aantal zogeheten filmstroken uitgebracht. Deze filmstroken bevatten zwartwit dia's en waren bedoeld als lesmateriaal voor de lagere school. De onderwerpen waren zeer divers en liepen uiteen van aardrijkskunde, economie, geschiedenis tot natuur. De filmstroken van de NCRV werden gebruikt bij uitzendingen van de schoolradio. Tijdens de uitzending ging aan iedere foto een belletje vooraf, zodat de onderwijzer wist dat hij het volgende beeld moest tonen. De vertoning van de filmstrook ging met een filmstrokenprojector; eigenliijk een soort diaprojector.

 

 

Korfmaker met bezoeker

Uit de diaserie over De Beer van Karel Schot: opzichter Korfmaker, staande in de duer van zijn fraaie huis De Blencken, controleert het toegangsbewijs van een bezoeker.

Logo

Laatste wijziging

2018, 2 februari

Terzijde

Karel Schot

Karel Schot laat een en ander van een vogel zien.

Foto Vogelklas Karel Schot.