Natuurmonument De Beer

 

Einde

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Tekst en document bij de diaserie

Hierbij natuurlijk ook het boekje met de begeleidende teksten als pdf om te downloaden.— Tekst. pdf

Zie ook het document met de teksten van de diaseries van De Waard en Schot. pdf

Toelichting bij de afbeeldingen
Van veel foto's is een betere kwaliteit op aanvraag beschikbaar. Aanvraag. 

 

 0. Titeldiaas.

 1. Kaartverkoop.

 2. De excursie begint.

 3. Kolonie grote sterns.

 4. Grote sterns in de vlucht.

 5. Pasgeboren grote stern.

 6. Pasgeboren zilvermeeuw.

 7. Kop van een volwassen zilvermeeuw.

 8. Slachtoffer van de myxomatose.

 9. Broedende kluut.

10. Eieren van de kapmeeuw.

11. Kapmeeuw bij het nest.

12. Eieren van patrijs en fazant in zijn nest.

13. Patrijs

14. Fazant.

15. Eieren van de tureluur.

16. Broedende tureluur.

17. Grutto-wijfje roept om aflossing.

18. Ontluikende parasolzwam.

19. Haagwinde.

20. Duinhagedis.

21. Muurpeper.

22. Watermunt.

23. Kaardebollen.

24. Parnassia.

22. Roodkeelduiker in winterkleed (stookolieslachtoffer).

23. Aangespoelde kwallen.

24. Bunker uit de laatste wereldoorlog.

25. Uitgang van de Waterweg.

26. Einde.