Natuurmonument De Beer

 

Einde

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Toelichting bij de afbeeldingen

Van veel foto's is een betere kwaliteit op aanvraag beschikbaar. Aanvraag.

 

 1. De zuidkant van De Beer werd gekenmerkt door uitgestekte biezen- en rietmoerassen. Het was een modderig gebied dat door het getij zeer verraderlijk was. Op de achtergrond de stompe toren van Brielle.

 2. Aan het einde van de Vlierenlaan.

 3. Stuifduinen aan de noordkant van De Beer. Op De Beer deed zich het merkwaardige verschijnsel voor dat vooral duindoorns de rol van zandvastlegegrs hadden.

 4. Stuifduinen op De Beer. Het was op De Beer erg dynamisch met een voortdurende vorming en afbraak van duinen. De duinerij was onderbroken, waardoor het water bij hoogwater en bij storm ver in het achterland kon doordringen. Foto F.P.J. Kooijmans.

 5. Een drassig plekje in het duin. Op De Beer kwamen nog klassieke, natte duinvalleien voor. Foto F.P.J. Kooijmans.

 6. De aanlegsteiger aan de kant van De Beer met aan de overzijde Hoek van Holland. Het bootje van Ary Prins is al weer op de terugweg.

 7. Gebuikers van het huisje van de Vogelbescherming. Links Jacques Zietze, rechts Frans Kooijmans. Foto F.P.J. Kooijmans.

 8. Het huisje van de Vogelbescherming was lange tijd het enige onderkomen op De Beer. Opzichter De Jager heeft hier jarenlang in het broedseizoen gebivakkeerd.

 9. In de stuifduinen. Foto F.P.J. Kooijmans.

10. Het strand van De Beer was erg breed. Er bleven vaak ontzaglijke grote plassen op het strand staan.

11. De Vlierenlaan; het vlierenbos was deels bijna ondoordringbaar. De vlieren werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duisters vrijwel volledig verwijderd. Foto W.J. van der Kloet.

12. De Witgatplas had zijn naam te danken aan de auteurs van het boek 'Het Vogeleiland'. De naam spreekt verder voor zich. Foto Niko Tinbergen.

13. Frans Kooijmans (links) en Jan-Joost ter Pelkwijk gebruiken de lunch op het Groene Strand. Foto F.P.J. Kooijmans.

14. Het Breed. Een foto van Jan Pieter Strijbos, collectie Fotomuseum Rotterdam.