Natuurmonument De Beer

Jaap van Zaal van het Voerman Museum wees ons op een schilderij uit de collectie van het Voerman-Museum Hattem met hetzelfde onderwerp. Het enige verschil met de afbeelding in het Verkade-album is dat de vogels ontbreken. Achterop het schilderij staat met de hand geschreven: 'Duinlandschap De Beer, in afbraak De Beer. Verkadeplaatje 67 Onze grote rivieren 1937, nalatenschap J. Voerman Jr.' Het is niet bekend wanneer het schilderij is gemaakt. Het schilderij hangt in de zaal Voerman jr. van het Voerman-museum.

Afgaande op bewaard gebleven correspondentie van Jan Voerman jr. is Voerman 'direct na Pinksteren' 1937 naar De Beer gegaan. Dat zou dan kort na 16/17 mei 1937 moeten zijn geweest. Dat kondigt hij althans aan in een brief dd. 13 mei 1937 aan mej. Ruys van Verkade. Deze brief ligt in het Gemeentearchief Zaanstad als onderdeel van het Verkade Archief.   

Overigens bevindt zich in de collectie van het Voerman museum nog een tweede schilderij met als onderwerp De Beer (zie onderste foto). Dit schilderij is gedateerd 1935, Het is toch onwaarschijnlijk dat in het De Beer van toen een dergelijk deel voorkwam. Het ziet er uit als rustige binnenduinen en zeker dergelijk hoge duinen - zie ook de uitgestrektheid van het duingebied op de achtergrond - waren er op De Beer toen niet. Een rustiger landschapstype was er na de oorlog wel op De Beer, maar ook toen niet de uitgestrektheid. Het tweede schilderij stelt dan ook waarschijnlijk niet De Beer voor. Frans Beekman, fysisch geograaf in ruste, meent dat het de duinen bij Wassenaar voorstelt.

De Beer in Onze hroote rivieren De Beer op schilderij

Zeker niet De Beer

Het Voerman Museum in Hattem heeft in de collectie een ruime selectie van het werk van Jan Voerman jr (1890-1976). Voerman heeft zijn bekendhheid vooral te danken aan zijn illustraties voor vele Verkade-albums. Voerman was van huis uit lithograaf. Daarnaast maakte Voerman prachige aquarellen en vele schilderijen.

 

Laatste wijziging

14 februari 2023. Oorspronkelijk 18 januari 2016.

De overzichtspagina van het nieuws

Nieuws

Terzijde

Voerman Dijkflora

 

Een fraaie prent van Jan Voerman jr.: afbeelding 21 met als title 'Dijkflora' uit het Verkade-album Onze groote rivieren (1937).