Natuurmonument De Beer

In eerste instantie bood hij het aan Peter Bulthuis aan met wie hij een vriendschappelijke relatie onderhield. Peter had er echter geen zin in; hij had andere zaken aan zijn hoofd. Daarna heeft Simon de Waard alles aan de stoeprand gezet, bij het grofvuil. Daarop kwam Henk de Wolde in actie; deze heeft een groot deel weer weggehaald bij de stoeprand. Zo is het dus bewaard gebleven.

Op 11 februari 2005 brachten Gerard Ouweneel en Ed Buijsman een bezoek aan Henk de Wolde. Gerard was na lang zoeken en telefoneren(opnieuw) met Henk in contact gekomen. De Wolde bleek, naast dat hij vele verhalen over De Waard kon vertellen, in het bezit van een onvermoede verzameling dia’s, films en andere objecten uit de collectie van De Waard. Dat was dus wat hij ooit van de stoeprand had gehaald.

Het natuurhistorische filmmateriaal over Nederlandse ondewerpen is uiteindelijk bij Beeld & Geluid in Hilversum beland. De films met buitenlandse onderwerpen bleven in het bezit van Henk de Wolde. Daar de overheersende opinie was dat het hier om niet of minder interessant ornithologisch en natuurgericht materiaal ging, had iedereen daar vrede mee. Onduidelijk was wel wat De Wolde er eigenlijk mee wilde, omdat de 16 mm-projector die hij ooit bezat, inmiddels ter ziele was. Tien jaar later, in het voorjaar van 2016, belde De Wolde Ed Buijsman op. De Wolde wilde van de films af en Buijsman als chroniqueur van Simon de Waard, was naar de mening van De Wolde de aangewezen persoon om zich over deze erfenis te ontfermen. Hiermee brak de slotacte aan van de zwerftocht van de erfenis van Simon de Waard. Een grove inventarisatie door Buijsman deed het vermoeden reizen dat er mogelijk toch nog Nederlands en anderszins ornithologische materiaal in de ex-collectie De Wolde aanwezig zou kunnen zijn. In april 2017 is alles aan Beeld en Geluid overgedragen. Na de digitalisering zal blijken hoe betekenisvol het materiaal is in onder andere ornithologisch en natuurhistorisch opzicht.

Al het filmmateriaal, zowel betreffende de Nederlandse als de buitenlandse onderwerpen, is inmiddels gedigitaliseerd. Het kan worden bekeken bij Beeld & Geluid in Hilversum op werkdagen van 9 tot 17 uur. Een afspraak maken in niet nodig.

Ed Buijsman (rechts) tekent de formulieren voor de overdarcht van het filmmateriaal van Simon de Waard aan Beeld & Geluid. Links Madelon Nooij-Pallas, media manager bij Beeld & Geluid in Hilversum. Foto Marjan Hermens.

 

Laatste wijziging

17 november 2023

De overzichtspagina van het nieuws

— Nieuws

Herkomst artikel

Dit artikel is overgenomen van de (voormalige) website over Simon de Waard. Het was oorspronkelijk gedateerd 26 januari 2019.