Natuurmonument De Beer

Op zoek naar natuurmonument De Beer

 

In het voorwoord schrijf ik: 'De titel van deze publicatie zal voor sommigen mogelijk verwarrend werken. Wist de auteur dan niet dat natuurmonument De Beer niet meer bestond? Enerzijds, ja, was de auteur was inderdaad lange tijd onwetend over het lot dat dit natuurmonument had moeten ondergaan. In zijn tijd op de middelbare school voltrok zich de teloorgang van De Beer. Eerst in de tweede helft van de jaren zeventig werd het de auteur duidelijk dat De Beer eind jaren vijftig/begin jaren zestig ter ziele was gegaan. Anderzijds nee, want de titel betreft een zoektocht die vijf decennia in beslag zou nemen en die uiteindelijk zou resulteren in een boek.'

Het was dus een proces van lange adem. Wie mijn recente boek 'Een voorrecht om in te leven' heeft gelezen, weet dat daarin een aantal epsiodes staan beschreven die hebben geleid tot dat boek. De geschiedenis van het laatste boek is dan ook nauw verweven met het boek over De Beer.

 

De afbraak van De Beer door de ogen van Wabe Korfmaker

 

Een tweede publicatie, die in voorbereiding, is er een met foto's die opzichter Wabe Korfmaker maakte van de afgraving van De Beer voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Wabe Korfmaker ging eind jaren vijftig fotograferen en leerde de fijne kneepjes van Karel Schot. Volgens de dochter uit het tweede huwelijk van Korfmaker, Ann, had Korfmaker het fototoestel 'zomaar' gekocht en leidde de aanschaf ervan tot een echtelijke ruzie.

Korfmaker zou in de laatste jaren van De Beer duizenden dia's maken, niet alleen van de natuur en de vogels, maar ook van de afbraak. Vele dia's maakte Korfmaker van vooral vergravingen, maar ook enkele van opspuiting, afbranden en draglines.

Bovenste twee foto's zijn van Wabe Korfmaker. Op de tentoonstelling in TENT in het voorjaar van 2023 werden ook twee fotoos van Korfmaker groot op de muur afgebeeld. De linker foto is van Jan Koolen. Noëlle Ingeveldt verzorgde deze tentoonstelling.

 

Laatste wijziging

20 september 2023

De overzichtspagina van het nieuws

Nieuws