Natuurmonument De Beer

Uit: K.H. Voous, In de ban van vogels

'Van den Oord, Antonius Maria, 4 november 1912 - 18 december 1966, onderwijzer, natuurpedagoog,veldornitholoog. Anton van den Oord werd geboren in Utrecht en was onderwijzer te Rotterdam, later schoolhoofd en vervolgens biologisch medewerker (conservator) van het Museum voor het Onderwijs te 's-Gravenhage (thans Museon) (1954-1966). Hij was een uitstekend pedagoog, die met schoolklassen van het lager en middelbaar onderwijs de natuur in trok, meestal naar de duinen en het strand, soms ook naar het natuurreservaat De Beer op Rozenburg tegenover Hoek van Holland.

Hij behoorde tot de intieme kring van kritische veldornithologen van J. Kist en verrichtte ook zelfstandig veel avifaunistische waarnemingen. Op 28 december 1954 vond hij op de bodem van de Brielse Maas op De Beer het dode lichaam van de tevoren (26-27 december 1954) reeds door anderen levend waargenomen eerste Amerikaanse Zwarte Zee-eend Melanitta nigra americana voor Europa (Kist & Swaab, Ardea 43 (1955): 132-134, met een uitstekende kleurenafbeelding door Van den Oord). Samen met Kist en enkele anderen ontdekte hij op 18 september 1955, ook op De Beer, een Blonde Ruiter, dwaalgast uit Noord-Amerika, waarvan later door Kist in Limosa (28(1955) 61-65) mededeling is gedaan. Voorts ontdekte Van den Oord op 18 mei 1958 op het landgoed Clingendaal te 's-Gravenhage de eerste Bergfluiter in Nederland (Limosa 32 1959) 110-112).

Van den Oord was een bescheiden en uiterst bekwaam vogelwaarnemer en schreef en illustreerde verschillende artikelen in De Wandelaar en In weer en wind (bijvoorbeeld over de Lachstern, 1949) en maakte reeds vanaf 1936 lichtvoetige pentekeningen bij artikelen van Simon de Waard en anderen in De Wandelaar. Ook schreef hij het hoofdstuk 'De vogels' in de gids voor het Natuurmonument De Beer (3de druk, 1961, met foto's van H.J.A. de Reuver).'

Tekst overgenomen uit K.H. Voous, In de ban van vogels, Scheffers, Utrecht, 1995, p. 381.

Artikelen van Anton van den Oord

 

Logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Anton van den Oord

Anton van den Oord. Foto collectie Hans de Waard.