Natuurmonument De Beer

De foto's hebben in origineel een afmeting van 7 bij 9 centimeter. Fotografen worden niet vermeld, maar vrijwel zeker zijn enkele foto's van de hand van Frans Kooijmans. De teksten bij de foto's zijn de originele teksten op de achterkant van de foto's. Er zijn twee merkwaardigheden. De eerste is dat op het omslag de plaatsnaam verkeerd is gespeld: Rosenburg in plaats van Rozenburg. De tweede is dat de Grote Stern ontbreekt.

 

 

Met dank aan R. Vermeer die dit mapje met foto's belangeloos afstond.

 

Einde

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Toelichting bij de afbeeldingen

Van veel foto's is een betere kwaliteit op aanvraag beschikbaar. Aanvraag.

 

Hieronder de originele beschrijvingen van de foto's zoals die op de achterkant van de foto's staan.

 

 0. Omslag van het fotomapje.

 1. Jong konijn.

 2. Parnassia (het sieraad der vochtige duinpannen).

 3. Landschap op De Beer. [De foto is waarschijnlijk gemaakt door Frans Kooijmans]

 4. Kievit (broedvogel).

 5. Bergeend (broedvogel).

 6. Groenpootruiter (trekker).

 7. Scholekster.

 8. Kemphennetje bij het nest.

 9. Jonge scholeksters.

10. Broedende kap- of kokmeeuw.

11. Lachstern (Zeer zeldzame broedvogel). [De foto is met zekerheid gemaakt door Frans Koijmans]

12. Nest van een kluut.

Elders op deze website

– Zie ook het andere fotomapje van Stichting Natuurmonument De Beer – Fotomapje (2)