Natuurmonument De Beer

 

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Toelichting bij de foto's

Van veel foto's is een betere kwaliteit op aanvraag beschikbaar. Aanvraag.

 

1. Minister-president Willem Drees, derde van links, gaf op 11 juli 1958 het startschot voor de eerste fase van de aanleg van Europoort. Links van Drees staat Van Walsum, de burgemeester van Rotterdam; rechts Aschoff, de burgemeester van Rozenburg.

2. Koningin Juliana verrichtte op 13 september 1958 een tweede oepningshandeling. Het was het begin van de baggerwerkzaamheden voor Europoort.

3. Het toegangshuisje bij de vroegere ingang van De Beer; op de achtergrond rijden vrachtauto's af en aan.

4. De gebarriceerde ingang van De Beer. Vanaf 1 januari 1964 was het natuurmonument De Beer niet meer toegankelijk. Boven de zin 'NATUURMONUMENT DE BEER' heeft iemand geschreven: 'Dit was eens'.

5. Als voorbereiding op de egalisatie- en graafwerk-zaamheden moest eerst de vegetatie worden afgebrand. Dit gebeurde met oude autobanden en industriële olie.

6. Een deel van de vegetatie werd met draglines uitgetrokken.

7. Een cutterzuiger gaat als een stofzuiger door het landschap. De contouren van de nieuwe havens worden langzaam aan zichtbaar.

8. Heel veel zand was nodig voor de aanleg van Europoort. Uiteindelijk zou De Beer met een zandlaag van zes meter worden toegedekt.

9. Het is nauwelijks voor te stellen dat hier ooit een prachtig natuurgebied lag.

10. Zicht op het oprukkende Europoort.

11. De Markweg in Europoort, gezien in westelijke richting, 2005. Wie deze weg uitrijdt, komt bij het Beerkanaal. Het is nu een industrieel landschap waar ooit een schitterend natuurmonument lag.

12. Het Beerkanaal in Europoort, gezien in noordelijke richting vanaf het einde van de d'Arcyweg, 2005. Als de Beer er nog gewest zou zijn, zouden we nu over het kilometers lange strand van De Beer gegeken hebben.

13. De defintieve eindafrekening voor de verkoop van de grond aan de gemeente Rotterdam.