Natuurmonument De Beer

Kopen

Het boek is direct bij uitgeverij Matrijs te bestellen. Bij levering binnen Nederland betaalt u geen verzendkosten. Betaling gaat met een acceptgiro die met het boek wordt meegestuurd.

Een korte beschrijving van de inhoud van het boek


Op zoek naar een bijzondere vogel

De relatie van de Grote Stern met Nederland. Reden van deze publicatie. Verwevenheid lot Grote Stern en veranderingen in natuur en landschap Nederland. Leeswijzer met inhoud van de volgende hoofdstukken.

1 Met felheid en behendigheid

De periode 1550-1900. Met: Het begin van de ornithologie, De ontdekking van de grote stern, Een merkwaardige toestand, De grote stern en Nederland, Vogelparadijzen, Over eierrapen, Dameshoeden, Het Nederlandse landschap verandert, Een kantelpunt, Hoeveel en waar: 1800-1900.

2 Dameshoeden versus rustgebieden

De periode 1900-1940. Met: Ontwakende natuurbescherming, Nogmaals over eierrapen, En nogmaals over dameshoeden, Zijn er nog grote sterns?, Thijsse en het beeld volgens de Verkade-albums, Texel: treurnis alom, hoewel?, Griend: een vogeldorado, Rottum: vergane glorie, Schouwen: 'zeevogeleiland bij uitnemendheid', Den Hoek van Holland: de rijzende ster, Klein (en minder klein) grut, Optimistisch gemopper, Beschermen, maar hoe?, Hoeveel en waar: 1900-1940.

3 Het practig witte verenkleed

Een ornithologisch gericht tussendeel. Met: Linnaeus stelt orde op zaken, Een fraaie kuif, Vogels van de lange afstand, Liefst schaars begroeid, Binnen- of buitendijks, Een kunstig ritueel, Wat heet een nest?, Klein grut, Hutjemutje, Kleine visjes, Goede vrienden?, Vogels tellen, Een erratische vogel, Wat een vogel!

4 Tijden van tegenspoed

De periode 1940-1970. Met: Oorlogsgeweld, De Beer: ellende, voorspoed, Wondermiddelen, Problemen op De Beer, 'Vogels vallen dood uit de lucht', De boosdoeners, Nog meer vogelleed, Het fenomeen compensatie, Onder druk, Hoeveel en waar: 1940-1970.
Binnenkort voorpublicatie van het begin van dit hoofdstuk

5 Voor verbetering vatbaar

De periode 1970-heden. Met: Wetenschap in versnelling, Aan goede bedoelingen geen gebrek, Van oude naar nieuwe natuur, Het geval 'Griend', Nieuwe natuur, De prijs van wetenschap, Hoeveel en waar: 1970-2015.

6 Overleven

Samenvattende en beschouwende afsluiting. Nederland: verandering zonder eind, Moderne natuur, Natuurontwikkeling, Bescherming, Van toen tot nu: er is altijd hoop

En verder

Broedplaatsen van de grote stern in Nederland. Broedparen van de grote stern in Nederland en in Noordwest Europa, 1900-2015. Noten. Literatuur. Register. Verantwoording. Dankwoord. Illustratieverantwoording. Over de auteur. Colofon.

Logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Het boek bestellen

Boek Grote Stern

 

Het boek is direct bij uitgeverij Matrijs te bestellen.

Bij levering binnen Nederland betaalt u geen verzendkosten. Betaling gaat met een acceptgiro die met het boek wordt meegestuurd.

Bestel het boek bij Uitgeverij Matrijs

Over het boek

Fraaie schepsels is een monumentaal werkstuk. Ed Buijsman is er in geslaagd om een indrukwekkende hoeveelheid feiten bij elkaar te brengen. Vermelde gegevens worden uitvoerig toegelicht of van literatuurverwijzingen voorzien. [...] Fraaie schepsels is een naslagwerk oor iedereen met een hart voor de Grote Stern. Tevens is het een ode aan (één van de mooiste vogels van onze kustwateren. Van harte aanbevolen.

Jan Veen, Limosa 60, 2018, p. 188.

 

Met het produceren van dit fantastische boek over de Grote Stern heeft Ed Buijsman een geweldige prestatie geleverd. Het gaat hier niet alleen om een zeer fraai uitgegeven boekwerk, maar ook om een bijzonder goed leesbaar, degelijk verhaal. In de tekst wordt verwezen naar 529 noten! Voor verdere studie wordt verwezen naar ruim 400 literatuurtitels. Kortom een heerlijk boek over een prachtige vogel!

Jelle van Dijk, De Strandloper 50 (2), 2018, p. 21.