Natuurmonument De Beer

Aanbieding

Het boek is direct bij de auteur te bestellen voor de sterk gereduceerde prijs van € 19,95, inclusief verzendkosten. Bestelling kan plaatsvinden door overmaking van € 19,95 op rekening NL20 ASNB 0707 1330 33 ten name van E. Buijsman in Houten. Vermeld het verzendadres apart via een e-mail aaned.buijsman@inzichten.nl of via de post (Bovencamp 57, 3992 RX Houten).

Het boek in vogelvlucht

De grote stern is voor veel vogelliefhebbers in Nederland een iconische vogel. Zijn schitterende uiterlijk, zijn eigenschap om te broeden in grote kolonies, maar ook zijn erratische gedrag maken de grote stern tot een fascinerende vogel. De grote stern is daarmee wel misschien de nummer een onder de Nederlandse kustbroedvogels. Een vogel waarvan de lotgevallen in Nederland bovendien sterk zijn verweven met de ontwikkelingen in landschap en maatschappij in ons land.

Over de grote stern (Sterna sandvicensis Lath.) valt dan ook veel vertellen. Nederland is voor zover de kennis teruggaat, altijd een belangrijk broedgebied voor de grote stern geweest. Nederland, en daarmee ook het Nederlandse landschap, heeft echter in de afgelopen honderd jaar ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Dit laatste gevoegd bij het eigenzinnige karakter van de grote stern, maakt het niet verwonderlijk dat er in de afgelopen tweehonderd jaar een sterke verwevenheid van de lotgevallen van de grote stern met het wel en wee van de natuur in Nederland is geweest.

De grote stern is in Nederland sinds het eind van de negentiende eeuw weinig bespaard gebleven. Verstoring en vernietiging van biotopen, grootschalige vogelmoord voor een modegril en later ook nog eens vergiftiging met bestrijdingsmiddelen: de grote stern heeft het allemaal moeten ondergaan. Tweemaal in honderd jaar is hierbij de grote stern in Nederland bijna uitgeroeid.

Kopen

Het boek is te bestellen bij de auteur (zie bij 'Aanbieding', bovenaan) of bij uitgeverij Matrijs. Bij levering binnen Nederland betaalt u geen verzendkosten. Betaling gaat met een acceptgiro die met het boek wordt meegestuurd.

Een korte beschrijving van de inhoud van het boek


Op zoek naar een bijzondere vogel

De relatie van de Grote Stern met Nederland. Reden van deze publicatie. Verwevenheid lot Grote Stern en veranderingen in natuur en landschap Nederland. Leeswijzer met inhoud van de volgende hoofdstukken.

1 Met felheid en behendigheid

De periode 1550-1900. Met: Het begin van de ornithologie, De ontdekking van de grote stern, Een merkwaardige toestand, De grote stern en Nederland, Vogelparadijzen, Over eierrapen, Dameshoeden, Het Nederlandse landschap verandert, Een kantelpunt, Hoeveel en waar: 1800-1900.

2 Dameshoeden versus rustgebieden

De periode 1900-1940. Met: Ontwakende natuurbescherming, Nogmaals over eierrapen, En nogmaals over dameshoeden, Zijn er nog grote sterns?, Thijsse en het beeld volgens de Verkade-albums, Texel: treurnis alom, hoewel?, Griend: een vogeldorado, Rottum: vergane glorie, Schouwen: 'zeevogeleiland bij uitnemendheid', Den Hoek van Holland: de rijzende ster, Klein (en minder klein) grut, Optimistisch gemopper, Beschermen, maar hoe?, Hoeveel en waar: 1900-1940.

3 Het practig witte verenkleed

Een ornithologisch gericht tussendeel. Met: Linnaeus stelt orde op zaken, Een fraaie kuif, Vogels van de lange afstand, Liefst schaars begroeid, Binnen- of buitendijks, Een kunstig ritueel, Wat heet een nest?, Klein grut, Hutjemutje, Kleine visjes, Goede vrienden?, Vogels tellen, Een erratische vogel, Wat een vogel!

4 Tijden van tegenspoed

De periode 1940-1970. Met: Oorlogsgeweld, De Beer: ellende, voorspoed, Wondermiddelen, Problemen op De Beer, 'Vogels vallen dood uit de lucht', De boosdoeners, Nog meer vogelleed, Het fenomeen compensatie, Onder druk, Hoeveel en waar: 1940-1970.
Binnenkort voorpublicatie van het begin van dit hoofdstuk

5 Voor verbetering vatbaar

De periode 1970-heden. Met: Wetenschap in versnelling, Aan goede bedoelingen geen gebrek, Van oude naar nieuwe natuur, Het geval 'Griend', Nieuwe natuur, De prijs van wetenschap, Hoeveel en waar: 1970-2015.

6 Overleven

Samenvattende en beschouwende afsluiting. Nederland: verandering zonder eind, Moderne natuur, Natuurontwikkeling, Bescherming, Van toen tot nu: er is altijd hoop

En verder

Broedplaatsen van de grote stern in Nederland. Broedparen van de grote stern in Nederland en in Noordwest Europa, 1900-2015. Noten. Literatuur. Register. Verantwoording. Dankwoord. Illustratieverantwoording. Over de auteur. Colofon.

Logo

Laatste wijziging

21 februari 2024

Het boek bestellen

Boek Grote Stern

 

Het boek is direct bij uitgeverij Matrijs te bestellen.

Bij levering binnen Nederland betaalt u geen verzendkosten. Betaling gaat met een acceptgiro die met het boek wordt meegestuurd.

Bestel het boek bij Uitgeverij Matrijs

Over het boek

Fraaie schepsels is een monumentaal werkstuk. Ed Buijsman is er in geslaagd om een indrukwekkende hoeveelheid feiten bij elkaar te brengen. Vermelde gegevens worden uitvoerig toegelicht of van literatuurverwijzingen voorzien. [...] Fraaie schepsels is een naslagwerk oor iedereen met een hart voor de Grote Stern. Tevens is het een ode aan (één van de mooiste vogels van onze kustwateren. Van harte aanbevolen.

Jan Veen, Limosa 60, 2018, p. 188.

 

Met het produceren van dit fantastische boek over de Grote Stern heeft Ed Buijsman een geweldige prestatie geleverd. Het gaat hier niet alleen om een zeer fraai uitgegeven boekwerk, maar ook om een bijzonder goed leesbaar, degelijk verhaal. In de tekst wordt verwezen naar 529 noten! Voor verdere studie wordt verwezen naar ruim 400 literatuurtitels. Kortom een heerlijk boek over een prachtige vogel!

Jelle van Dijk, De Strandloper 50 (2), 2018, p. 21.